Nagranie webinarium pt: Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 5 marca 2021.

  • Webinarium było poświęcone włączeniu społecznemu w Polityce Spójności i Krajowym Planie Odbudowy, czyli w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Prezentacja: Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 – POBIERZ

Ekspertem podczas webinarium był:

Łukasz Mikulec – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.