Apel w sprawie ustawy o ekonomii społecznej i uwagi OZRSS

21 czerwca br. skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej apel ponad 140 spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych wskazujący na potrzebne zmiany w proponowanym projekcie ustawy o ekonomii społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do spółdzielni socjalnych. Zgłosiliśmy ponadto wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych konkretne poprawki do ustawy, które naszym zdaniem są niezbędne do zracjonalizowania i ukonkretnienia przepisów projektu. W apelu stwierdziliśmy m.in.:

„Bez dokonania istotnych zmian, projekt ustawy może doprowadzić do upadku działań spółdzielczych, stawiając je w znacząco gorszej sytuacji niż podmioty ekonomii społecznej działające w innych formach prawnych. Proponowane rozwiązania dodają jedynie nadzór i kontrolę bez nowych elastycznych i dopasowanych do kształtu przedsiębiorczości społecznej rozwiązań. Uważamy, że ustawa powinna uznać, iż spółdzielnia socjalna w zakresie praw i obowiązków traktowana jest jak przedsiębiorstwo społeczne, bez konieczności aplikowania o status przedsiębiorstwa społecznego”;

Poniżej prezentujemy tekst apelu i poprawek

ApelMRiPS

TABELA UWAG USTAWA O ES – 21 CZERWCA 2021 – OZRSS SNRSS.docx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *