Badanie przedsiębiorstw społecznych w kontekście kryzysu

Informujemy, że sieć 37 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przy współpracy Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przeprowadził na potrzeby dyskusji o organizowaniu wsparcia krótkie badanie obejmujące blisko połowę aktywnych przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielni socjalnych. Poniżej prezentujemy list Przemysława Piechockiego II Wiceprzewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej skierowanego do ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz członków Krajowego komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

indeksSzanowni Państwo,
Członkowie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Pozwalamy sobie przekazać wstępne ogólnopolskie badanie w kontekście kryzysu przedsiębiorstw społecznych (PS), wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzone na początku kwietnia br. Badanie objęło swoim zasięgiem 569 – czyli ponad połowę – funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych z 38 branż, obejmując jednocześnie blisko 90% terenu Polski.

Oczywiście w dość szybkim czasie nie udało się dotrzeć do wielu przedsiębiorstw społecznych, jednak jesteśmy przekonani, że jest to bardzo istotna próba pokazująca całość problemu. Z natury rzeczy badanie miało charakter podstawowy, odnoszący się do najważniejszych problemów sektora ekonomii społecznej i solidarnej w obecnym okresie.

Badanie przeprowadzone zostało przez Sieć 37 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej wysokiej jakości. Wspólne działanie wielu podmiotów wspierających ekonomię społeczną pokazuje na możliwości dalszych działań nie tylko badawczych, ale organizujących kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Jesteśmy przekonani, że przytoczone w raporcie informacje przyczynią się do zaplanowania i realizowania dobrze adresowanej polityki publicznej, również w kontekście ekonomii społecznej i solidarnej. Szczegóły tych działań przekazaliśmy w pismach z dnia 20 marca br.

Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy i działań, które władze publiczne uznają za priorytetowe i istotne, co jednak nie zmienia faktu, że prowadzimy również samodzielnie działania zarówno o charakterze ratowniczym jak i perspektywicznym na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej.

Z poważaniem w imieniu twórców raportu i realizatorów wsparcia

Przemysław Piechocki
II Wiceprzewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Raport dostępny jest tutaj BADANIE PS OGÓLNOPOLSKIE OWES – KORONAWIRUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *