Pierwsza polska edycja Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych ESEM

Jesteś przedsiębiorcą społecznym? Twój biznes za nadrzędny cel stawia sobie rozwiązywanie problemów społecznych lub środowiskowych? Twój GŁOS się liczy!
 262172028_661999148518241_128173967842211090_n
Weź udział w pierwszej polskiej edycji Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych ESEM.
Wyniki badań będą miały duży wpływ na planowanie przez Komisję Europejską wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Europie i istotne przełożenie na system ich wsparcia w Polsce!
Zaczynamy odliczanie! Czas na wypełnienie ankiety to koniec grudnia 2021.
Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych 2021 (qualtrics.com)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 – ważne dla spółdzielni

Po raz czwarty środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii społecznej.

Logo-Krajowego-Funduszu-Szkoleniowego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 r, a Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała między innymi temat dotyczący pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej:
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Priorytet realizowany będzie w ramach tzw. puli ministra, która wyniesie 177.470.000 zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie pod poniższymi linkami:

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW ORAZ PRIORYTETY WYDATKOWANIA KFS NA 2022 ROK
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022

Nagranie webinarium: Wspieranie członków społeczności romskiej w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 16 listopada 2021.

Podczas webinarium przybliżyliśmy zagadnienia związane z tematyką dotyczącą społeczności romskiej oraz możliwości wsparcia tej grupy osób w ramach działań w obszarze włączenia społecznego w EFS+ na poziomie regionalnym. Tematykę tą przedstawialiśmy w kontekście rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Włączenie społeczne w Programach Regionalnych”.
Czytaj dalej

Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych – trwa badanie w Polsce

Trwa kolejna edycja Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM). W tym roku  obejmuje ona aż 21 krajów, po raz pierwszy Polskę. Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych jest tworzony na bazie ogólnoeuropejskich badań.

Monitor ESEM jest inicjatywą sieci Euclid Network. Euclid działa w międzynarodowym partnerstwie z ponad 20 organizacjami przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej, Światowego Forum Ekonomicznego i Schwab Foundation, Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsmann Foundation.

Do udziału w badaniu zapraszamy zarówno podmioty z trzeciego sektora, podmioty ekonomii społecznej, a także firmy komercyjne.

Jeśli określacie Państwo swoją spółdzielnię, firmę, organizację jako przedsiębiorstwo społeczne
zapraszamy do udziału w badaniu i wypełnienia ankiety online (w języku polskim).

By wziąć udział w badaniu online należy wejść na stronę: https://euclid.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ekuGbPNP7CNUj42?Q_Language=EN-GB

Badanie trwa do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.

Wyniki badań w 21 krajach europejskich pozwolą wypełnić lukę wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych w Europie. Badania ESEM są przeprowadzane przez uczelnie i badaczy z poszczególnych krajów europejskich we współpracy z lokalnymi organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość społeczną.

Osoba kontaktowa w sprawie badania prowadzonego w Polsce: Marzena Starnawska, mail: mstarnawska@wz.uw.edu.pl

Nagranie webinarium pt. CUS w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 9 listopada 2021.

Podczas webinarium zostały przybliżone zagadnienia związane z programowaniem usług społecznych. Mówiliśmy o roli Centrów Usług Społecznych w ich rozwoju, współpracy podmiotów ekonomii społecznej w ich realizacji oraz wsparciu Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w tym procesie.

Czytaj dalej

Nagranie webinarium pt. Wspieranie osób w kryzysie bezdomności w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 26 października 2021.

Podczas webinarium zostały przybliżone zagadnienia związane z tematyką dotyczącą osób w kryzysie bezdomności oraz możliwości wsparcia tej grupy osób w ramach określonych celów szczegółowych w obszarze włączenia społecznego w Europejskim Funduszu Społecznym Plus (2021 – 2027) na poziomie regionalnym.

Czytaj dalej

Nagranie webinarium pt. „Rządowy projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych. Polityka publiczna na lata 2021-2035

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 19 października 2021.

Podczas webinarium omówiliśmy kierunki działań wskazane w projekcie Strategii oraz analizowaliśmy rolę instytucji regionalnych (ROPS/IZ) w rozwoju usług społecznych na rzecz deinstytucjonalizacji.

Czytaj dalej

Nagranie webinarium pt. „Wsparcie obywateli państw trzecich, w tym migrantów, z EFS+ w Programach Regionalnych 2021 – 2027”

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 12 października 2021.

Podczas webinarium staraliśmy się przybliżyć zagadnienia związane z tematyką migracyjną, w tym szczególnie w kontekście Rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie włączenia społecznego w Programach Regionalnych.

Rozmawialiśmy o tym, kim są obywatele państw trzecich, w jakich celach przyjeżdżają do Polski oraz czy i w jakim kontekście mogą otrzymać wsparcie w ramach Programów Regionalnych w nowej perspektywie finansowej UE.

Czytaj dalej