PUBLIKACJA: Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydał publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych”.

okladkaPublikacja ma pomóc w praktycznym planowaniu i wdrażaniu zasad współpracy samorządów lokalnych ze spółdzielniami socjalnymi i innymi podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot lokalnych. Wydawnictwo oparte jest na, przyjętych w dn. 5 sierpnia 2015 roku, rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Znaczenie i oddziaływanie tego dokumentu dotyczy także innych podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych działających lokalnie. Dokument, wskazuje metodycznie i merytorycznie ramy współpracy, które w publikacji rozwinięto i oparto na przykładach oraz przydatnych dokumentach.

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej wpisują się w koncepcję i tworzenie społecznie odpowiedzialnego terytorium, co wiąże się także ze świadomą polityką aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zwiększaniem dostępności usług użyteczności publicznej. Dzięki współpracy samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, w tym ze spółdzielniami socjalnymi, możliwe jest lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów oraz wzmacnianie konkurencyjności miejscowej gospodarki.
Publikacja w wersji papierowej trafi, w listopadzie 2015 r., do wszystkich samorządów gminnych i powiatowych w kraju, akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, urzędów pracy.

Pobierz publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności samorządowych” w formacie PDF, EPUB lub MOBI.

Można ją także znaleźć na portalu isssu.com

PUBLIKACJA: Jak przygotować spółdzielnię socjalną do lustracji?

Zachęcamy Państwa do lektury nowej publikacji Związku pt. „Jak przygotować spółdzielnię socjalną do lustracji?”. Praca zbiorowa pod red. Waldemara Żbika wydana w ramach realizacji projektu pn. „Lustracja spółdzielcza – kompetencje i uczestnictwo. Wsparcie spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju związkowej sieci kompetencji” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dostępna on-line! Czytaj dalej

Standardy współpracy JST ze spółdzielniami socjalnymi

MPiPS zaakceptowało rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej – standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej (w interesie ogólnym). To niezwykle ważny dokument wspierający samorządy i spółdzielnie socjalne we współdziałaniu na rzecz wspólnot samorządowych. Czytaj dalej

Porozmawiajmy o pieniądzach (FIO 2015)

Realizacja zadań publicznych może stać się domeną organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Trzeba tylko wzmocnić swoje kompetencje instytucjonalne, żeby temu sprostać! Chcemy Wam w tym pomóc!

logo FIOCoraz ważniejsze będzie miejsce organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w realizacji zadań publicznych. Niektóre typy usług użyteczności publicznej mogą stać się domeną organizacji pozarządowych, jeśli te będą odpowiednio przygotowanie, by podjąć się ich realizacji. Polska legislacja zmierza ku temu, żeby dać tym podmiotom wyraźnie uprzywilejowane miejsce przy ubieganiu się o możliwość realizacji tego rodzaju zadań zlecanych przez samorząd. Jednocześnie istotne jest, żeby same organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne były dobrze przygotowane do ich podjęcia, co od strony formalnej wiążę się z decyzją o uruchomienia  odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności  gospodarczej. Tej ostatniej kwestii dotyczy projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach”.

Czytaj dalej

Spotkanie branżowe – TURYSTYKA

W dniach 25 – 26 września 2015 r. zapraszamy spółdzielnie socjalne działające w branży turystycznej do Byczyny
(woj. opolskie).

Chcemy wspólnie ze spółdzielniami prowadzącymi:

  • obsługę ruchu turystycznego
  • miejsca noclegowe, hostele i pensjonaty
  • wypożyczalnie sprzętu turystycznego
  • wioski tematyczne
  • promocję produktów lokalnych

porozmawiać na temat prowadzenia biznesu w tej branży, wymienić się doświadczeniami.

Pod koniec sezonu turystycznego możemy podsumować nasze przedsięwzięcia, złapać oddech i zobaczyć jak inni prowadzą biuro obsługi ruchu turystycznego, wioskę tematyczną, czy hostel. Nie zabraknie także wymiany doświadczeń w zakresie kreowania i promocji produktu lokalnego.

Podczas spotkania zaproponujemy Państwu także udział w spółdzielczej grze terenowej wykorzystującej historię i potencjał Byczyny. Odbędą się także praktyczne warsztaty dotyczące marketingu miejsc i produktów.

Na zgłoszenia wysyłane poprzez formularz on-line czekamy do 18 września (piątek) włącznie.

UWAGA! W DN. 18 WRZEŚNIA ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W SPOTKANIU. DZIĘKUJEMY ZA TAK LICZNE ZGŁOSZENIA.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapewniamy nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych, wyżywienie. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: spotkania(at)ozrss.pl

UWAGA: Szczegółowe informacje o miejscu spotkania (hotel) wyślemy Państwu wraz z potwierdzeniem udziału w spotkaniu po 18 września.

Zaproszenie na spotkanie branżowe (25-26.09.2015 r., Byczyna) .pdf

Program spotkania (25-26.09.2015, Byczyna) .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 na: organizację spotkania branżowego spółdzielni socjalnych we Wrocławiu w dn. 01-02 października 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 22.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .doc

Odpowiedź na pyt. 1 i pyt. 2 .pdf

Odpowiedź na pyt. 3 .pdf

Odpowiedź na pyt. 4 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Trwa nabór wniosków w ramach P FIO

Do 23 września 2015 r. (godz. 16.15) można składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

W konkursie mogą także brać udział spółdzielnie socjalne, o ile zaplanowane w projekcie działania mieszczą się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej (w granicach limitów określonych w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Tym samym, środki P FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Termin składania ofert do 23 września br. dotyczy projektów wpisujących się w:

  • Priorytet 3. Aktywni obywatele
  • Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe.

Szczegóły dot. działań jakie mają być realizowane w poszczególnych priorytetach są szczegółowo wymienione w Programie FIO na lata 2014 – 2020.

Projekty z zakresu Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo będą mogły być składane w naborze, który będzie trwał od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r.

Można złożyć tylko jeden wniosek – w naborze wrześniowym, bądź grudniowym.

Szczegóły dot. konkursu (w tym wysokość dotacji, wymagany wkład własny, terminy realizacji projektów itp.) znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

UWAGA! SPÓŁDZIELNIE ZRZESZONE W OZRSS: jeżeli planujecie składanie wniosku, macie pomysł na projekt i chcecie go bezpłatnie skonsultować – możecie kontaktować się z nami: spotkania (at) ozrss.pl 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 na: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. (Warszawa).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 na: zorganizowanie spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w m. Byczyna w dn. 25-26 września 2015 r.

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 .pdf

Protokół dot. unieważnienia zapytania ofertowego nr 11/SS/2015 .pdf

Nowy numer gazety spółdzielczej „JAK”!

Ukazał się dziewiąty już numer gazety „JAK” dedykowany kwestiom zatrudniania w spółdzielniach socjalnych osób niepełnosprawnych, w tym chorujących psychicznie, po kryzysach psychicznych.

Przedstawiamy w nim różne punkty widzenia odnoszące się do aktywizacji zawodowej tej szczególnej grupy osób. Możemy przeczytać wywiad z doradczynią zawodową – Natalią Gajek na temat charakteru pracy i możliwości tych osób na rynku pracy. Przeczytamy także głęboki i poruszający tekst pracownika Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn”, który dzieli się swoimi refleksjami i doświadczeniami związanymi z pracą w tym miejscu.

Sporo miejsca poświęcamy relacji ze spotkania branżowego spółdzielni socjalnych zatrudniających osoby chorujące psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie, które odbyło się pod koniec kwietnia 2015 r. w Krakowie. Dowiemy się także jak powstała i jak radzi sobie na rynku Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” oraz Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT.

O tym, że można i jak można aktywizować uczestników WTZ do pracy w spółdzielniach socjalnych dowiemy się z artykułu przedstawiającego doświadczenia projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”.

Tradycyjnie w numerze znalazły się też porady i informacje spółdzielcze, m.in. na temat lustracji oraz nadwyżki bilansowej.

Zapraszamy do lektury!

„JAK” nr 4(9), lato 2015 .pdf

Gazeta wydawana jest w ramach projektu realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.

Projekt „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenia sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.