Spotkanie branżowe – TURYSTYKA

W dniach 25 – 26 września 2015 r. zapraszamy spółdzielnie socjalne działające w branży turystycznej do Byczyny
(woj. opolskie).

Chcemy wspólnie ze spółdzielniami prowadzącymi:

  • obsługę ruchu turystycznego
  • miejsca noclegowe, hostele i pensjonaty
  • wypożyczalnie sprzętu turystycznego
  • wioski tematyczne
  • promocję produktów lokalnych

porozmawiać na temat prowadzenia biznesu w tej branży, wymienić się doświadczeniami.

Pod koniec sezonu turystycznego możemy podsumować nasze przedsięwzięcia, złapać oddech i zobaczyć jak inni prowadzą biuro obsługi ruchu turystycznego, wioskę tematyczną, czy hostel. Nie zabraknie także wymiany doświadczeń w zakresie kreowania i promocji produktu lokalnego.

Podczas spotkania zaproponujemy Państwu także udział w spółdzielczej grze terenowej wykorzystującej historię i potencjał Byczyny. Odbędą się także praktyczne warsztaty dotyczące marketingu miejsc i produktów.

Na zgłoszenia wysyłane poprzez formularz on-line czekamy do 18 września (piątek) włącznie.

UWAGA! W DN. 18 WRZEŚNIA ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W SPOTKANIU. DZIĘKUJEMY ZA TAK LICZNE ZGŁOSZENIA.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapewniamy nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych, wyżywienie. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: spotkania(at)ozrss.pl

UWAGA: Szczegółowe informacje o miejscu spotkania (hotel) wyślemy Państwu wraz z potwierdzeniem udziału w spotkaniu po 18 września.

Zaproszenie na spotkanie branżowe (25-26.09.2015 r., Byczyna) .pdf

Program spotkania (25-26.09.2015, Byczyna) .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 na: organizację spotkania branżowego spółdzielni socjalnych we Wrocławiu w dn. 01-02 października 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 22.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .doc

Odpowiedź na pyt. 1 i pyt. 2 .pdf

Odpowiedź na pyt. 3 .pdf

Odpowiedź na pyt. 4 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Trwa nabór wniosków w ramach P FIO

Do 23 września 2015 r. (godz. 16.15) można składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

W konkursie mogą także brać udział spółdzielnie socjalne, o ile zaplanowane w projekcie działania mieszczą się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej (w granicach limitów określonych w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Tym samym, środki P FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Termin składania ofert do 23 września br. dotyczy projektów wpisujących się w:

  • Priorytet 3. Aktywni obywatele
  • Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe.

Szczegóły dot. działań jakie mają być realizowane w poszczególnych priorytetach są szczegółowo wymienione w Programie FIO na lata 2014 – 2020.

Projekty z zakresu Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo będą mogły być składane w naborze, który będzie trwał od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r.

Można złożyć tylko jeden wniosek – w naborze wrześniowym, bądź grudniowym.

Szczegóły dot. konkursu (w tym wysokość dotacji, wymagany wkład własny, terminy realizacji projektów itp.) znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

UWAGA! SPÓŁDZIELNIE ZRZESZONE W OZRSS: jeżeli planujecie składanie wniosku, macie pomysł na projekt i chcecie go bezpłatnie skonsultować – możecie kontaktować się z nami: spotkania (at) ozrss.pl 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 na: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. (Warszawa).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 na: zorganizowanie spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w m. Byczyna w dn. 25-26 września 2015 r.

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 .pdf

Protokół dot. unieważnienia zapytania ofertowego nr 11/SS/2015 .pdf

Nowy numer gazety spółdzielczej „JAK”!

Ukazał się dziewiąty już numer gazety „JAK” dedykowany kwestiom zatrudniania w spółdzielniach socjalnych osób niepełnosprawnych, w tym chorujących psychicznie, po kryzysach psychicznych.

Przedstawiamy w nim różne punkty widzenia odnoszące się do aktywizacji zawodowej tej szczególnej grupy osób. Możemy przeczytać wywiad z doradczynią zawodową – Natalią Gajek na temat charakteru pracy i możliwości tych osób na rynku pracy. Przeczytamy także głęboki i poruszający tekst pracownika Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn”, który dzieli się swoimi refleksjami i doświadczeniami związanymi z pracą w tym miejscu.

Sporo miejsca poświęcamy relacji ze spotkania branżowego spółdzielni socjalnych zatrudniających osoby chorujące psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie, które odbyło się pod koniec kwietnia 2015 r. w Krakowie. Dowiemy się także jak powstała i jak radzi sobie na rynku Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” oraz Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT.

O tym, że można i jak można aktywizować uczestników WTZ do pracy w spółdzielniach socjalnych dowiemy się z artykułu przedstawiającego doświadczenia projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”.

Tradycyjnie w numerze znalazły się też porady i informacje spółdzielcze, m.in. na temat lustracji oraz nadwyżki bilansowej.

Zapraszamy do lektury!

„JAK” nr 4(9), lato 2015 .pdf

Gazeta wydawana jest w ramach projektu realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.

Projekt „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenia sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 10/SS/2014 na: świadczenie usługi cateringowej w związku z organizacją spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w dn. 22 – 23 czerwca 2015 r. w m. Brzeziny (woj. łódzkie).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015 .pdf

Protokół wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 9/SS/2014 na: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w dn. 22 – 23 czerwca 2015 r. w m. Brzeziny (woj. łódzkie).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015 .pdf

Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf

Odpowiedź na pytanie nr 2 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 na: zorganizowanie spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w m. Byczyna w dn. 26 – 27 czerwca 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 .pdf

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego .pdf

Społeczny StartUp. Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne

Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego ogłosiła konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne „Społeczny StratUp”. Do 15 maja 2015 r. można zgłaszać pomysły i już realizowaną działalność w obszarze ekonomii społecznej. Spółdzielnie socjalne także mogą aplikować.

Konkurs Społeczny StartUp przygotowany został z myślą o wszystkich osobach, które prowadzą lub myślą o założeniu przedsiębiorstwa, które w innowacyjny sposób stara się rozwiązywać problemy istniejące w polskim społeczeństwie.

Efektem konkursu będzie wybranie 10 przedsiębiorstw społecznych lub pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne i dostarczenie im, dopasowanego do ich potrzeb, profesjonalnego doradztwa oraz grantów rozwojowych.

Czytaj dalej