Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych – trwa badanie w Polsce

Trwa kolejna edycja Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM). W tym roku  obejmuje ona aż 21 krajów, po raz pierwszy Polskę. Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych jest tworzony na bazie ogólnoeuropejskich badań.

Monitor ESEM jest inicjatywą sieci Euclid Network. Euclid działa w międzynarodowym partnerstwie z ponad 20 organizacjami przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej, Światowego Forum Ekonomicznego i Schwab Foundation, Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsmann Foundation.

Do udziału w badaniu zapraszamy zarówno podmioty z trzeciego sektora, podmioty ekonomii społecznej, a także firmy komercyjne.

Jeśli określacie Państwo swoją spółdzielnię, firmę, organizację jako przedsiębiorstwo społeczne
zapraszamy do udziału w badaniu i wypełnienia ankiety online (w języku polskim).

By wziąć udział w badaniu online należy wejść na stronę: https://euclid.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ekuGbPNP7CNUj42?Q_Language=EN-GB

Badanie trwa do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.

Wyniki badań w 21 krajach europejskich pozwolą wypełnić lukę wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych w Europie. Badania ESEM są przeprowadzane przez uczelnie i badaczy z poszczególnych krajów europejskich we współpracy z lokalnymi organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość społeczną.

Osoba kontaktowa w sprawie badania prowadzonego w Polsce: Marzena Starnawska, mail: mstarnawska@wz.uw.edu.pl

Nagranie webinarium pt. CUS w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 9 listopada 2021.

Podczas webinarium zostały przybliżone zagadnienia związane z programowaniem usług społecznych. Mówiliśmy o roli Centrów Usług Społecznych w ich rozwoju, współpracy podmiotów ekonomii społecznej w ich realizacji oraz wsparciu Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w tym procesie.

Czytaj dalej

Nagranie webinarium pt. Wspieranie osób w kryzysie bezdomności w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 26 października 2021.

Podczas webinarium zostały przybliżone zagadnienia związane z tematyką dotyczącą osób w kryzysie bezdomności oraz możliwości wsparcia tej grupy osób w ramach określonych celów szczegółowych w obszarze włączenia społecznego w Europejskim Funduszu Społecznym Plus (2021 – 2027) na poziomie regionalnym.

Czytaj dalej

Nagranie webinarium pt. „Rządowy projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych. Polityka publiczna na lata 2021-2035

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 19 października 2021.

Podczas webinarium omówiliśmy kierunki działań wskazane w projekcie Strategii oraz analizowaliśmy rolę instytucji regionalnych (ROPS/IZ) w rozwoju usług społecznych na rzecz deinstytucjonalizacji.

Czytaj dalej

Nagranie webinarium pt. „Wsparcie obywateli państw trzecich, w tym migrantów, z EFS+ w Programach Regionalnych 2021 – 2027”

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 12 października 2021.

Podczas webinarium staraliśmy się przybliżyć zagadnienia związane z tematyką migracyjną, w tym szczególnie w kontekście Rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie włączenia społecznego w Programach Regionalnych.

Rozmawialiśmy o tym, kim są obywatele państw trzecich, w jakich celach przyjeżdżają do Polski oraz czy i w jakim kontekście mogą otrzymać wsparcie w ramach Programów Regionalnych w nowej perspektywie finansowej UE.

Czytaj dalej

EFS 2021-2027 a rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin

maseczka

Publikujemy materiały z webinariów, które odbyły się 21 i 23 kwietnia 2021. Ich tematem był rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin w EFS 2021-2027, w tym:

  • Jakie są kluczowe wyzwania dotyczące rozwoju i deinstytucjonalizacji usług dla dzieci i rodzin z dziećmi?
  • Jakie są kluczowe kierunki działań zaproponowane przez stronę społeczno-samorządową do Krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce?
  • Jakie działania powinny być finansowane z EFS+ w zakresie wsparcia dzieci i rodzin z dziećmi?

Czytaj dalej