Dotacje dla spółdzielni z KPO!!!

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

Głównym celem Programu jest umożliwienie PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

 Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4317

Zapraszamy zainteresowane spółdzielnie socjalne do zapoznania się z warunkami uzyskania wsparcia.

30 stycznia wspólnie z MRiPS organizowane będzie webinarium w tej sprawie. Szczegóły na facebooku OZRSS i SIRES. Zgłaszajcie się szybko!

Ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej dla spółdzielni socjalnych

27 października 2022 r. Sejm przyjął ostatecznie ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa weszła w życie 4 listopada br.  i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2022 r. poz. 2243. 

Ustawa zwiększa ochronę gospodarstw domowych, wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną.

Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:

785 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych w tym spółdzielni socjalnych

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z podmiotami użyteczności publicznej (w tym spółdzielniami socjalnymi) i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;

Podmioty uprawnione muszą sprzedawcy energii złożyć oświadczenia, w których będą informacje m.in, o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;    wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej.

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r
.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy nie złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie, uprawnia podmiot uprawniony do nie stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

 

Tekst ustawy publikujemy tutaj USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Rozporządzenie publikujemy tutaj Rozporzadzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny

Wzór oświadczenia Rozporzadzenie10.11.2022_Wzoroswiadczenia

 

Dodatek do kosztów ciepła dla spółdzielni socjalnych

5 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Ustawa określa m.in. zasady przyznawania, wypłacania oraz określania
wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami
domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wśród
podmiotów uprawnionych są spółdzielnie socjalne.
PAMIĘTAJMY DODATEK DLA SPÓŁDZIELNI JEST NA WNIOSEK, A NIE Z URZĘDU!!!

w załączeniu przekazujemy właściwe przepisy. Spółdzielnie chcące dopytać się o szczegóły prosimy o kontakt mailowy d.staniszewski@ozrss.pl

USTAWA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

wniosek_cieplo

 

 

Pożegnanie Krzysztofa Więckiewicza, Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej

Krzysztof (2)Dzisiaj na Cmentarzu Północnym w Warszawie, żegnamy Krzysztofa Więckiewicza. Przyjaciela, mentora, nauczyciela. Jako dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego uczestniczył w zaprojektowaniu sfery pożytku publicznego. Był również współuczestnikiem tworzenia systemu spółdzielczości socjalnej na każdym etapie. Bez jego otwartości, przyjaźni, zrozumienia i empatii niewiele mogłoby się zdarzyć w sferze programowej, legislacyjnej, promocyjnej. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych żegna Cię nie jako urzędnika ale Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej w Polsce.

Krzysztof Więckiewicz, był absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownikiem WDINP od 1981 roku. W Instytucie Polityki Społecznej prowadził zajęcia poświęcone funkcjonowaniu III sektora oraz społeczeństwa obywatelskiego, którego był wybitnym znawcą i organizatorem. Ten wymiar Jego aktywności wiązał się z długoletnią pracą w administracji rządowej, równoległą do pracy akademickiej.

Krzysztof Więckiewicz był współorganizatorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i jego dyrektorem w latach 2003-2015, pomysłodawcą resortowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, współtwórcą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Był sekretarzem Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, pełnił funkcje eksperckie w Indeksie Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zapraszamy na Forum Spółdzielni Socjalnych!

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

zapraszają w dniach: 5-7 października 2022 r. do Lichenia Starego

na

WIELKOPOLSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

OGÓLNOPOLSKIE FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 

Patrzymy w przyszłość!

Po dwóch latach pandemicznej przerwy spotykamy się, żeby wspólnie porozmawiać o aktualnych i ważnych dla spółdzielców tematach. Zapraszamy Was do dyskusji na temat szans i wyzwań, jakie stoją przed nami. Wspólnie popatrzmy w przyszłość!

Ustawa o ekonomii społecznej podpisana przez Prezydenta RP w sierpniu tego roku symbolicznie zamyka pewien etap w rozwoju ekonomii społecznej. Wreszcie jest i teraz zadajemy sobie pytanie czy spełnia ona nasze oczekiwania? Jednocześnie, w ubiegłym roku minęło 15 lat od uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych – to dobry moment, żeby dokonać małego podsumowania
i sprawdzić, co z tego wynikło: z czego jesteśmy zadowoleni, a o czym wolelibyśmy zapomnieć?

Porozmawiamy o niezbędnych zmianach w zakresie prawa o spółdzielniach socjalnych.

Zdajemy sobie też sprawę, że przed nami wiele wyzwań, dlatego zastanowimy się też czy i jak możemy zbudować odporność sektora na kryzys, o którym mówi się coraz głośniej i częściej. Może pomocny będzie mechanizm zakupów interwencyjnych testowany w okresie pandemii covid-19
i podczas mobilizacji sektora na rzecz pomocy osobom z Ukrainy? Porozmawiamy o nim i o innych narzędziach budujących odporność sektor. Patrzymy w przyszłość: w gronie przedstawicieli JST
i spółdzielców porozmawiamy także o roli spółdzielni socjalnych w rozwoju lokalnym, realizacji usług społecznych i deinsytucjonalizacji.

By umożliwić wszystkim udział w interesujących dyskusjach branżowych – tematycznych przewidzieliśmy równoległe panele dyskusyjne dotyczące szerokiej oferty usług spółdzielczych: usług społecznych, zielonej transformacji, usług gastronomicznych czy turystyki społecznej.

Dodatkowo przewidzieliśmy stoliki doradczo-informacyjne. Ekspertki i eksperci będą odpowiadać na Wasze pytania, wątpliwości dotyczące niuansów działalności spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych. Tradycyjnie przedstawimy także różnorodne rozwiązania i możliwości finansowania działalności spółdzielni socjalnych. Podczas Forum wyróżnimy także Przyjaciół Spółdzielczości Socjalnej. I przede wszystkim – znowu się spotkamy. Bądźcie z nami!

Zgłoszenia udziału w Forum (5-7.10.2022 r.) przyjmowane były do dnia 26.09. 

Informacje potwierdzające udział w Forum prześlemy (do osób, które wysłały zgłoszenia) do dnia: 30.09.

Zapewniamy nocleg (pokoje 2-osobowe) i wyżywienie. Udział w Forum jest nieodpłatny.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: forum @ ozrss.pl

Medialnie wspiera nas: www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl

Szczegółowy program Forum: można pobrać tutaj!

Do zobaczenia w Licheniu!

Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu OZRSS

Przemysław Piechocki, Prezes SNRSS

Konsultacje założeń programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej!

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przedstawił założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025. Jego konsultacje trwają do 28 czerwca 2022 r.

Ministerstwo przygotowało specjalną ankietę (do pobrania poniżej) z prośbą o jej wypełnienie i zgłaszanie uwag do założeń programu. Wyniki ankiety mają pomóc w jego przygotowaniu.

Program resortowy pozwoli na realizację inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na kształt programu mają wpływ zapisy KPO, a także regulacje krajowe dotyczące wdrażania Planu. Podstawa prawna dla przyjęcia i wdrożenia programu to ustawa o ekonomii społecznej, która znajduje się obecnie na etapie prac sejmowych.

  • Założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025 do pobrania (.doc): kliknij tu
  • Ankieta do zbierania uwag przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – do pobrania (plik .doc): kliknij tu
    UWAGA! wypełnioną ankietę należy odesłać do 28 czerwca
    mailem na adres: anna.moskwa@mrips.gov.pl

Na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy: Ekonomia Społeczna!

maseczka

O tym, że działania minimalizujące kryzys uchodźczy są niezbędne, a ich koordynacja powinna być jednym z głównych zadań państwa wie dziś każdy. O tym jaką rolę odegrały samorządy lokalne i ich mieszkańcy także słychać. Organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne także gremialnie włączyły się w pomoc osobom, które przybyły do nas z Ukrainy. Co dalej?

Pora na ekonomię społeczną

Dziś, gdy przybywa już stosunkowo mniej osób z Ukrainy zaczynają być mocno widoczne potrzeby uchodźczyń i uchodźców wojennych, którzy są już w Polsce i nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju bądź chcą budować swoje życie tu, gdzie obecnie mieszkają. Na te potrzeby może odpowiedzieć ekonomia społeczna – podmioty ekonomii społecznej (działające nie dla zysku, dostarczające usługi i towary, zatrudniające ludzi) oraz przedsiębiorstwa społeczne (podmioty ekonomii społecznej, które dodatkowo zatrudniają osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy i dają możliwość współzarządzania przedsiębiorstwem).
W kryzysie uchodźczym z jakim mamy do czynienia w Polsce (w sytuacji masowego napływu osób uciekających przed wojną w Ukrainie) ekonomia społeczna powinna pełnić dwie ważne funkcje, jako:

  1. dostarczyciel produktów i usług, w tym usług społecznych, na rzecz osób uchodźczych,
  2. pracodawca dla osób, które były zmuszone opuścić swój kraj.
    Dodatkowo poprzez umocowanie ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych daje ona szansę na wzmacnianie integracji i korzystanie z potencjałów lokalnych oraz zasobów jakimi dysponują sami uchodźcy, a głównie uchodźczynie z Ukrainy.

Czytaj dalej