Przed nami kolejne Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych!

IX FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

10 lat OZRSS

8 – 9 listopada 2018 r., Warszawa

Hotel FORT – Centrum Konferencyjno-Hotelowe, ul. Modlińska 310/312

 W ramach Forum omówimy obecną sytuację spółdzielczości, różnorodnych możliwości finansowania działalności spółdzielni. Przybliżymy kwestie związane z rynkową szansą jaką dają konsorcja spółdzielcze (nowość w prawie spółdzielczym).

Nie zabraknie tematów zogniskowanych wokół systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej – przyjrzymy się możliwościom korzystania przez spółdzielnie ze wsparcia OWES. Tym samym zapowiadamy debatę na ten temat z przedstawicielami spółdzielni.

Odbędą się także dwie tury warsztatów zogniskowanych wokół jednych z najciekawszych i gorących tematów:

  • I. Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES
  • II. Standardy formalno-prawne w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej
  • III. Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa.

Wręczymy także nagrody „Przyjaciel Spółdzielczości”. Podczas Forum czynne będą punkty informacyjne w zakresie: porad prawnych, lustracji, pożyczek dedykowanych przedsiębiorstwom społecznym.

Udział w Forum jest odpłatny – przeprowadzenie Forum jest możliwe dzięki partycypacji Uczestników w kosztach jego organizacji:

  • 100 zł od przedstawiciela spółdzielni należącej do OZRSS,
  • 150 zł od pozostałych spółdzielców,
  • 200 zł od innych uczestników Forum.

Opłata jest stała, niezależnie od tego czy dana osoba zamierza uczestniczyć w całości Forum czy tylko w części.

Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio po zgłoszeniu się (poprzez formularz on-line) na konto Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych:

  • Warszawski Bank Spółdzielczy, Nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001    z dopiskiem: Forum 2018, nazwisko uczestnika i nazwa spółdzielni/instytucji.

ZGŁOSZENIA dotyczące udziału w Forum Spółdzielni Socjalnych zbierane są poprzez formularz on-line do dnia 31.10.2018 (bądź do wyczerpania limitu zgłoszeń).

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo automatycznie informację z potwierdzeniem udziału oraz numer konta do dokonania wpłaty.

W sprawach organizacyjnych związanych z Forum można się kontaktować się z:

Aktualny Program IX OFSS (. pdf).

Informacje dotyczące dojazdu do Hotelu FORT gdzie odbywa się Forum można znaleźć za pośrednictwem strony: www.jakdojade.pl (link do bezpośredniego opisu trasy – dojazdu komunikacją miejską w Warszawie: https://goo.gl/W1V8Za).

Konkurs – Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

znak_jakosci_ekonomii_spolecznej_i_solidarnej
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
zaprasza
spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu
Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej do promocji swojej działalności.

1. Kategorie konkursowe
W ramach pierwszej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w dwóch kategoriach:
a) Kategoria I. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych;
b) Kategoria II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy wszystkie spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej, które zrealizowały przedsięwzięcie sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do przesłania zgłoszenia.
W Konkursie startować mogą wyłącznie podmioty, posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, podmioty startujące w Kategorii II nie mogą zalegać ze spłatą zobowiązania, przy pomocy którego zrealizowały przedsięwzięcie.

2. Nagrody
Dla laureatów Konkursu w obydwu kategoriach w edycji 2018 przewidziano następujące nagrody:
a) za zajęcie 1 – 3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł
b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł
W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

3. Zgłoszenia
Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego razem z ewentualnymi załącznikami i przesłania go:
w formie plików edytowalnych oraz skanów na adres poczty elektronicznej znakijakosci2018@mrpips.gov.pl z podaniem nazwy aplikującego podmiotu w tytule e-maila w formie papierowych, podpisanych dokumentów na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r.

Szczegóły, formularze zgłoszeniowe i regulamin konkursu dostępne są pod adresem Ogłoszenie konkursowe

Materiały do zmian statutowych po 31 marca 2018

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przedstawiamy Procedurę i zakres zmian statutu spółdzielni socjalnej wraz z propozycją nowych zapisów, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2494) wraz z przykładowymi dokumentami, oraz przykładowy statut spółdzielni wraz komentarzami odnoszącymi się do niezbędnych zmian statutowych.

Niniejszy materiał został przygotowany z siostrzanym Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych. Głónymi autorami orpacowania są Zbigniew Prałat i Marek Gruchalski, i jest również efektem spółdzielczego spotkania w Licheniu Starym.

Lichen

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ZMIAN STATUTU SPS_End
PROPOZYCJA STATUTU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PO ZMIANIE USTAWY KWIECIEŃ 2018 ROKU (1)

Spotkanie: przyszłość ruchu spółdzielczego – szanse i zagrożenia. Licheń Stary 20-21 marca 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w Spotkaniu: przyszłość ruchu spółdzielczego – szanse i zagrożenia. Wydarzenie odbędzie się 20-21 marca 2018 roku w Hotelu Atut w Licheniu Starym. W programie m.in. wystąpienia dotyczące nowelizacji Ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

Program spotkania:

20 marca

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Rozpoczęcie spotkania. Prezentacja programu i formuły. Przemysław Piechocki. Cezary Miżejewski
11.15 – 13.00 Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych. Co oznaczają wprowadzone zmiany?
13.00 – 13.45 Obiad
13.45 – 15.15 Nowelizacja Ustawy… a zmiany w statucie spółdzielni socjalnych. Wskazówki praktyczne.
15.15 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 16.00 Dlaczego jesteśmy spółdzielcami? O wartościach spółdzielczych.
16.00 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 17.45 Wartości spółdzielcze w praktyce. Warsztat.
17.45 – 18.00 Przerwa kawowa
18.00 – 18.15 Podsumowanie
19.00 Kolacja

21 marca

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 Czego oczekujemy od Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych?
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 11.15. Czego oczekujemy od Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych – program członkowski Związku.
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Finanse: aktualne możliwości pożyczkowe i poręczeniowe dla spółdzielni socjalnych.
13.00 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
14.00 – 15.00 Obiad

Zgłoszenie udziału prosimy kierować poprzez Formularz Licheń do 16 marca 2018 roku (do godziny 16:00).
Zapewniamy nocleg i pełne wyżywienie podczas spotkania.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji: tel.: 61 887-11-66, biuro@spoldzielnie.org

Konkurs [eS]: Nagrodzono spółdzielnie członkowskie OZRSS!

Ogłoszono wyniki 7. już edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia. Wśród laureatów i wyróżnionych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej są spółdzielnie należące do Ogólnopolskiego związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

W ramach Konkursu [eS] nagradzani są ci, którzy dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

Nagroda Główna i Tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2017

Spółdzielnia Socjalna DALBA

fot. za konkurs-es.org

Dalba prowadzi pierwszy w Polsce spółdzielczy browar. Obok produkcji realizuje szereg działań na rzecz rehabilitacji i integracji pracowników, m.in. pierwszy na świecie nurkowy kurs kwalifikacyjny dla chorych z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawni pracownicy pracują zarówno w browarze przy procesie produkcji piwa, jak i w pubie. Przedsiębiorstwo wzorowo łączy funkcje społeczne i biznesowe, odważnie sięgającemu po niestandardowe metody terapii, ale też z nietuzinkowym podejściem do własnej produkcji. Ostatnio podbili rynek serwując piwo z dodatkiem bursztynu.

Więcej na: www.browarspoldzielczy.com

Nagroda Pozaregulaminowa FISE

Spółdzielnia Socjalna Parostatek

fot. za konkurs-es.org

Parostatek otrzymał tę nagrodę za odwagę wychodzenia naprzeciw nowym potrzebom klientów i rynkowym trendom. Spółdzielnia funkcjonuje na rynku pod dwiema markami. Studio Ilustratorsko-Projektowe Dinksy zamienia trudne treści, w proste obrazki po to, żeby – jak sami mówią – ludziom było łatwiej zrozumieć świąt w którym żyjemy. Druga obszar ich działalności i drugą marka wykreowania przez Spółdzielnie to „Żywa Architektura”. W jej ramach tworzą naturalne place zabaw, tunele i altany. Wykorzystują do tego celu sadzonki wierzby, które raz posadzone, żyją przez lata.

Więcej na: www.parostatek.com

Dodatkowo wyróżnienie przyznane przez TISE SA otrzymały dwie spółdzielnie należące do naszego ZwiązkuSpółdzielnia Socjalna Konar z Tarnobrzega oraz Spółdzielnia Socjalna WOLA z Warszawy.

Pozostali Laureaci Konkursu to w przeważającej większości spółdzielnie socjalne, co bardzo cieszy i wzmacnia przekonanie w sens działalności w tej właśnie formule przedsiębiorczości społecznej. Więcej o konkursie i pozostałych nagrodzonych można przeczytać na stronie: www.konkurs-es.org

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego wspaniałego rozwoju i sukcesów!

Zarząd OZRSS

Szkolenie lustratorów OZRSS

Informujemy o organizowaniu kursu dla kandydatow na lustratorow spółdzielni socjalnych (wymiar 90 godzin).
Pierwszy zjazd odbędzie się w Rudawie (Poniatów) woj. dolnośląskie w dniach 19-22 października 2017 r.
Następnie w listopadzie odbędą się:
– 2 zjazd, Warszawa (piątek-niedziela)
– 3 zjazd, Warszawa (piątek- niedziela).
Noclegi w Warszawie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Nie zwracamy kosztów dojazdu.
Koszt całego kursu wynosi 1.500,00 zł + opłata za egzamin.

Przewidujemy nabór 15 osób. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@ozrss.pl

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych skierowana do Sejmu RP

21 sierpnia br. Rada Ministrów skierowała do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. W projekcie znajdziemy wiele ważnych zmian dla naszej działalności. Warto się z nim zapoznać. Projekt nowelizacji dostępny pod linkiem projekt nowelizacji

 

Głos w dyskusji: Przedsiębiorstwo społeczne – konfrontacje

Właściwie trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby zdefiniowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat…

Czas, w którym byliśmy liderem zmian, a nawet inspiracją dla krajów Europy Wschodniej. W 2006 roku pojawiły się autorskie założenia do ustawy o przedsiębiorstwie społecznym profesorów Jerzego Hausnera i Huberta Izdebskiego.

Pomimo wielu prac badawczych i analiz naukowych mogliśmy stwierdzić jednoznacznie tylko dwa fakty. Pierwszy – ideowo zdecydowanie bliżej nam do europejskich niż amerykańskich rozwiązań zakładających, że ekonomia społeczna to nie tylko dochodowa działalność organizacji, zwanych z amerykańska „pozarządowymi”, ale działanie organizacji obywatelskich i wspólnotowych opartych o zasady demokratyczne. Europejskie idee zakładają z kolei prymat celów społecznych nad ekonomicznymi, wspieranie zatrudniania grup zagrożonych na rynku pracy, realizację usług społecznych lub rozwój lokalny. Drugi – trudno było znaleźć i zaadaptować wprost rozwiązanie z któregoś przykładu europejskiego. Między bajki należy włożyć opowieści np. o kopiowaniu wzoru włoskich spółdzielni socjalnych, wystarczy tylko porównać regulacje prawne. Czerpać można natomiast z europejskich i historycznych polskich idei, pomysłów, czy sposobów na rozwiązania problemów społecznych. Niewątpliwie sukcesem w tamtym czasie było uchwalenie w 2006 roku ustawy o spółdzielniach socjalnych. Znamiennym faktem było to, że ustawa zgłoszona przez rząd Marka Belki została zaakceptowana i była wprowadzana przez Ministra Pracy Krzysztofa Michałkiewicza, co pokazało, że możliwy jest ponadpartyjny konsensus w przypadku rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej i budowania dobra wspólnego.

Należy pamiętać, że musieliśmy tworzyć nasze, polskie propozycje regulacyjne w zasadzie od początku, na dodatek równolegle z tworzeniem systemu wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nie było to proste. O ile od 2007 roku pojawiło się wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz budowania wsparcia infrastrukturalnego, o tyle aż do 2009 roku dotacje na tworzenie miejsc pracy były umiejscowione w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) w taki sposób, że ich wykorzystanie było praktycznie niemożliwe. Dopiero zasadnicze zmiany PO KL spowodowały wzmocnienie działań na rzecz spójnego tworzenia ośrodków ekonomii społecznej oraz dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych. Dlaczego tylko spółdzielni? Bo tylko ta regulacja prawna funkcjonowała. Tymczasem, po ustawie o spółdzielniach socjalnych działania regulacyjne nad przedsiębiorczością społeczną uległy poważnemu zahamowaniu, pomimo że wszyscy dookoła deklarowali wsparcie na rzecz ekonomii społecznej. Warto pamiętać, że status przedsiębiorstwa społecznego miał stworzyć nową formułę łączenia działalności gospodarczej z działalnością społeczną, zwłaszcza w wymiarze reintegracyjnym. I nie chodzi tu o wsparcie działalności gospodarczej organizacji, ale taki sposób działania ekonomicznego, w którym rozwiązuje się istotne problemy ekonomiczne i społeczne grup zagrożonych wykluczeniem, przy jednoczesnej realizacji zadań, które są niezbędne dla społeczności lokalnej. Nie było to zatem wzmacnianie działań gospodarczych organizacji na rzecz finansowania działalności statutowej, ale tworzenie nowej jakości, w której działalność gospodarcza byłaby głównym nurtem funkcjonowania jako przedsiębiorstwo. Czytaj dalej