6. edycja konkursu [eS] na przedsiębiorstwo społeczne

LogoKonkursuRuszyła 6. edycja Konkurs [eS]. Przedsiębiorcy społeczni, w tym roku nie może zabraknąć spółdzielni socjalnych! Pokażcie się, pochwalcie, powiedzcie, co oferujecie, zawalczcie o nagrody. W puli nagród jest w tym roku ponad 70 000 złotych, a oprócz tego mentoring, prestiżowa nagroda publiczności, statuetki, gratulacje i oklaski.

Do tej pory wiele ze spółdzielni zostało nagrodzonych. Czas zatem na Was. Na Wasze zgłoszenia organizatorzy czekają do 25 maja 2016 r.

Możesz znaleźć się w naprawdę doborowym towarzystwie. Finalistami konkursu w poprzednich edycjach byli m. in: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, Fundacja Vlep[v]net, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO czy Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” – zwyciężczyni pierwszej edycji Konkursu.

Weź udział: niebawem rusza II edycja konkursu Społeczny StartUp

To już oficjalne: II edycja konkursu i programu Społeczny StartUp rusza 28 kwietnia!

Ashoka Polska zaprasza wszystkich tych, którzy są zainteresowani udziałem w programie oraz wszystkich dotychczasowych uczestników na wydarzenie otwierające II edycję programu, które odbędzie się 28 kwietnia, o godzinie 10.30, w siedzibie Banku Pekao S.A. przy ulicy Żwirki i Wigury 31 w Warszawie.

Więcej informacji już wkrótce na stronie: www.spolecznystartup.pl

W I edycji konkursu wśród laureatów znalazły się Spółdzielnia Socjalna DALBA, Spółdzielnia Socjalna FADO, FAJNA Spółdzielnia Socjalna.

 

Warto być: WTOPA NIGHT, 4 marca 2016 r. w Katowicach

Wtopa NightWTOPA NIGHT – Społeczny StartUp to bezpłatne, dynamiczne spotkanie oparte na tworzeniu społeczności biznesu społecznego, która potrafi uczyć się na błędach. To kultura biznesu, w której otwartość na niepowodzenia jest elementem strategii rozwoju i innowacyjności Społecznych StartUp-ów.

 • W programie spotkania w Katowicach, 4 marca 2016 r., w godz. 18.00 – 21.00 (Restauracja Drzwi Zwane Koniem, ul. Warszawska 37) między innymi dyskusje nad wtopami :

* inkubacja przedsiębiorstw społecznych – Międzynarodowa Sieć Marzycieli
* CSR – współpraca biznesu z Przedsiębiorstwami Społecznymi – Ashoka w Polsce
* współpraca przedsiębiorstw społecznych – sieć – klaster – federacja – ESKLASTER – Klaster Ekonomii Społecznej
* lider – manager w przedsiębiorstwie społecznym – FAJNA Spółdzielnia Socjalna 
* współpraca samorządu terytorialnego z Przedsiębiorstwami Społecznymi
* współpraca uczelni wyższych z Przedsiębiorstwami Społecznymi – Instytut Innowatyki – Innstytut
* rewitalizacja społeczna i gospodarcza
* Fundusze Unijne dla Przedsiębiorstw Społecznych
* Finansowanie, Fundraising i Crowdfunding w działalności Przedsiębiorstw Społecznych
* Wolontariat w Przedsiębiorstwach Społecznych.
Bedą refleksje, prezentacje, dyskusje … Jak zwykle w dynamicznym tempie.

Informacja dot. WTOPA NIGHT na fb.

Masz pomysł na wzbogacenie WTOPA NIGHT?
napisz: fajna@fajna.eu lub zadzwoń: 720-120-720

Rekrutacja na szkolenia: Akademia PLN

Ruszyła rekrutacja do udziału w cyklu szkoleń „Akademia PLN”. Zapraszamy do zgłaszania się.

Cykl szkoleń prowadzonych w ramach Akademii PLN! będzie okazją do poznania w praktyce min. narzędzi do planowania i zarządzania finansami (min. Prove it PL! oraz  Planera) oraz podniesienia swoich kompetencji zarządczych w zakresie finansów.

W ramach Akademii PLN przeprowadzimy 5 szkoleń w okresie marzec – lipiec 2016 r. Będą to 3 sesje stacjonarne oraz 2 sesje w trybie on-line z następujących tematów:

 • Sesja I: 14-16.III.2016 – Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni socjalnej – statut – kompetencje w zakresie decyzji zarządczych
 • Sesja II: 21-22.IV.2016 – Sprawozdawczość finansowa (sesja on-line)
 • Sesja III: 18-20.V.2016 – Analiza ekonomiczna organizacji (planowanie finansowe, budżetowanie, płynność finansowa)
 • Sesja IV: 23-24.VI.2016 – Lustracja spółdzielni socjalnej jako wymiar wiarygodności instytucjonalnej spółdzielni (sesja on-line)
 • Sesja V: 6-8.VII.2016 – Zlecanie zadań w trybie pożytku publicznego w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Warszawie.

Między każdą z sesji uczestnicy będą mogli wdrażać nowo nabytą wiedzę w swoich organizacjach, korzystając ze stałego wsparcia trenerów, konsultantów.

Do Akademii PLN chcemy przyjąć 12 spółdzielni socjalnych zrzeszonych w OZRSS. Z każdej spółdzielni przyjmiemy po 2 osoby (chcemy szkolić zespoły tychże firm społecznych).

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, zapewniamy materiały szkoleniowe, w tym narzędzia a także zakwaterowanie i wyżywienie. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem szkoleń.

Ogłoszenie o szkoleniu znajduje się także na stronie: http://frso.pl/szkolenia-i-seminaria/akademia-pln-sciezka-dla-spoldzielni-socjalnych

Akademia PLN odbywa się w ramach projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Poprzyj ideę Europejskiego Roku Ekonomii Społecznej

Jeszcze do końca lutego 2016 r. można poprzeć ideę ogłoszenia przez UE roku 2017 r. Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej. Organizacje z Hiszpanii, Irlandii, Słowenii, Grecji, Włoch, Portugalii prowadzą w tym celu kampanię i organizują poparcie społeczne. W Polsce ideę tą popiera także Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielnia Socjalnych.

 • Apel można podpisać tutaj

Trudna sytuacja ekonomiczna w Europie sprzyja skupianiu się na kwestii kryzysu i pomijaniu spraw ogólnoświatowych, które mają w nim swój udział. Tymczasem, zdaniem inicjatorów kampanii Ekonomia dla ludzi, strategią wyjścia z kryzysu ekonomicznego, zarówno w Europie, jak i w państwach Południa, powinna być Ekonomia Społeczna i Solidarnościowa (ESS).

Ekonomia Społeczna i Solidarnościowa jest alternatywą dla ekonomii klasycznej. Wartości, które za nią stoją to: prawa człowieka, demokracja, solidarność, integracja społeczna, zrównoważony rozwój, równość, współpraca, bezstronność i sprawiedliwość.

Ekonomia Społeczna to przedsiębiorstwa działające na wolnym rynku, których modelowym przykładem są spółdzielnie (np. spożywcze), a także organizacje oparte o ideę sprawiedliwego handlu (z ang. fair trade). Na Ekonomię Społeczną składa się również etyczna bankowość i koncepcja mikrofinansowania, które wspiera działania i powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Spółdzielczość socjalna w sieci dobrych połączeń

Podsumowaliśmy projekt „W sieci dobrych połączeń„, który realizowaliśmy w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych przez ostanie 1,5 roku.

Swoimi refleksjami na temat spotkań ze spółdzielcami, kierunków rozwoju i wsparcia spółdzielni socjalnych podzieliła się Agnieszka Deja, koordynatorka projektu.

Prowadzenie spółdzielni stanowi poważne wyzwanie, ponieważ wciąż większy nacisk kładzie się na wskazywanie na grupę osób, które założyły spółdzielnię bądź w niej pracują, a nie na ich usługi czy produkty – pisze Agnieszka Deja dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl

Cały tekst dostępny jest na portalu: ekonomiaspoleczna.pl

 

Konkurs MRPiPS: Maluch – edycja 2016

 • Uwaga! Spółdzielnie zajmujące się opieką nad dziećmi:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie, spółdzielnie socjalne) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH” realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin): utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 lub 3.
 • Moduł 2:
  – dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH”;
  – dla podmiotów niegminnych (m.in. spółdzielnie socjalne): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  Na moduł 2 przeznaczono 80 mln zł (z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3).
 • Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów): utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.
  Na moduł 3 przeznaczono 11 mln zł (z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2).

Termin składania ofert:
moduł 1 – do dnia 1 lutego 2016 r.
moduł 2 – do dnia 12 stycznia 2016 r.
moduł 3 – do dnia 1 lutego 2016 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PUBLIKACJA: Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydał publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych”.

okladkaPublikacja ma pomóc w praktycznym planowaniu i wdrażaniu zasad współpracy samorządów lokalnych ze spółdzielniami socjalnymi i innymi podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot lokalnych. Wydawnictwo oparte jest na, przyjętych w dn. 5 sierpnia 2015 roku, rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Znaczenie i oddziaływanie tego dokumentu dotyczy także innych podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych działających lokalnie. Dokument, wskazuje metodycznie i merytorycznie ramy współpracy, które w publikacji rozwinięto i oparto na przykładach oraz przydatnych dokumentach.

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej wpisują się w koncepcję i tworzenie społecznie odpowiedzialnego terytorium, co wiąże się także ze świadomą polityką aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zwiększaniem dostępności usług użyteczności publicznej. Dzięki współpracy samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, w tym ze spółdzielniami socjalnymi, możliwe jest lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów oraz wzmacnianie konkurencyjności miejscowej gospodarki.
Publikacja w wersji papierowej trafi, w listopadzie 2015 r., do wszystkich samorządów gminnych i powiatowych w kraju, akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, urzędów pracy.

Pobierz publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności samorządowych” w formacie PDF, EPUB lub MOBI.

Można ją także znaleźć na portalu isssu.com