Nagranie webinarium: Wymogi prawne dotyczące Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej

Publikujemy nagranie webinarium z 28 kwietnia 2023.

W trakcie webinarium była mowa o:

 • Zapisach ustawy o ekonomii społecznej z RPRES;
 • Wymogach dotyczących RPRES, jako programu rozwoju;
 • Zasadach przygotowywania i przyjmowania RPRES.

Prezentacja: Wymogi prawne dotyczące Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii SpołecznejPOBIERZ

Ekspertem podczas webinaru był:

Cezary Miżejewski – Polityk społeczny, ekspert wiodący w projekcie „Spójna integracja Ekonomii Społecznej II”, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych.

Nagranie webinarium: Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Wytycznych EFS+

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 4 kwietnia 2023.

W trakcie webinarium była mowa o:

 • Kluczowych definicjach, w tym deinstytucjonalizacji, opieki instytucjonalnej, usług w społeczności lokalnej
 • Podstawowych zasadach realizacji wsparcia na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym wsparcia dla centrów usług społecznych
 • Preferencjach dla podmiotów ekonomii społecznej przy realizacji usług społecznych
 • Kluczowych różnicach między Wytycznymi EFS 2014-2020 a Wytycznymi EFS+ w obszarze usług społecznych
 • Zmianach, które nastąpiły w Wytycznych EFS+ w wyniku konsultacji.

Prezentacja: Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Wytycznych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego PlusPOBIERZ

Odpowiedzi na pytania z webinaru POBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

 • Łukasz Mikulec – Naczelnik Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej  w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Joanna Bogaj-Maciejewska – Główna specjalistka w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada za koordynację oraz monitorowanie wsparcia w zakresie usług społecznych i deinstytucjonalizacji z EFS+.

Nagranie webinarium: Wytyczne EFS+ – o dotacjach dla ekonomii społecznej w stawkach jednostkowych i ich indeksacji – Instrumenty finansowe dla PS/PES

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 30.03.2023.

W trakcie webinarium była mowa o Dotacjach na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PES i PS finansowanych przez EFS+, stawkach jednostkowych i zasadach jej indeksacji, kwalifikowalności kosztów oraz wytycznych EFES + w tym zakresie.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES:
– Wytyczne EFS+ dla es w zakresie dotacji dla PES/PS
– Stawka jednostkowa na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy i jej kwalifikowalność
– Jak planować budżet projektu OWES w zakresie dotacji dla PES/PS
– Sposoby na płynność finansową projektów OWES oraz zabezpieczenia dotacji

 

Prezentacja: Wsparcie finansowe podmiotów ekonomii społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – dotacje – POBIERZ

Odpowiedzi na pytania z webinariumPOBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

 • Aleksandra Dmitruk – Zastępczyni Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniącego rolę Instytucji Koordynującej Europejski Fundusz Społeczny Plus w Polsce, która opracowała zasady udzielania rozliczania wsparcia na tworzenie miejsc w pracy w obszarze ekonomii społecznej na lata 2021-2027.
 • Jakub Schimanek – Główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada za koordynację oraz monitorowanie systemu wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poza wsparciem ekonomii społecznej zajmuje się także wsparciem budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Nagranie webinarium: Opieka domowa na obszarach wiejskich – innowacyjny model i jego skalowanie

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 24.03.2023.

W trakcie webinarium była mowa o:

 • Nowym modelu funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich opracowanym i sprawdzonym w praktyce przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza przy wsparciu „Inkubatora pomysłów”, prowadzonego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, miasto Gdynia, miasto Warszawa oraz firmę Ecorys sp. z o.o.
 • Doświadczeniach związanych ze skalowaniem tej innowacji przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.
 • Rekomendacjach dotyczących wykorzystania Funduszy Europejskich w regionach na wdrażanie modelu opieki na obszarach wiejskich.

 

 

Prezentacja: Opieka domowa na obszarach wiejskich – innowacyjny model i jego skalowaniePOBIERZ

Link do filmu prezentowanego podczas webinarium: https://youtu.be/jHiDeo3GWT4

Ekspertami podczas webinarium byli:

Karolina Poczykowska – koordynatorka projektu, specjalistka ds. funduszu grantowego i modelu opieki w projekcie “Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na terenach wiejskich”. Członkini Zarządu OWOP, socjolożka, absolwentka studiów z zakresu zarządzania (MBA).

Krzysztof Leończuk – specjalista ds. współpracy i upowszechniania, koordynator projektów, konsultant, animator, doradca, certyfikowany trener I st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalista ds. ewaluacji.

Uwagi OZRSS do programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

27 marca br. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przedstawił uwagi do resortowego programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne. Program finansowany jest z Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego w okresie 2023-2025.

W stanowisku OZRSS czytamy m.in. ” Z dużym zadowoleniem przyjmujemy propozycję nowego programu wspierającego przedsiębiorstwa społeczne. Jednakże konsultacje sprowadzone wyłącznie do korekt zaproponowanego brzmienia mogą jednak budzić zaskoczenie. Nie odbyto bowiem żadnej szerszej dyskusji i potrzebach przedsiębiorstw i korelacji oferowanego wsparcia z innymi systemami wspierania przedsiębiorstw społecznych. Niestety, zdaniem OZRSS widoczny jest regres działań programowych i powielanie dotychczasowych rozwiązań. O ile propozycje zawarte w programie są adekwatne do sytuacji roku 2023 czyli roku, w którym brak jest systemowych rozwiązań. O tyle działania rok 2024 i 2025 wymagają dość istotnej korekty.”. Przedstawiono ponadto uwagi szczegółowe.

Całość uwag dostępna jest tutaj: MRiPS_uwagidoprogramuPrzeds_Plus.docx

Standard nowej usługi ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dotyczącej wdrażania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wiązki usług społecznych oraz zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego

Przekazujemy wam standard nowej usługi ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dotyczącej wdrażania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wiązki usług społecznych oraz zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego. Standard został przyjęty przez MRiPS i mamy nadzieję, że po zmianie standardów będzie też tam umieszczony do wdrożenia.

STANDARD OWES realizacja uslug spolecznych

Spółdzielnie w sektorze usług opiekuńczych. Polskie wydanie raportu CECOP

W czerwcu 2022 roku CECOP opublikowała raport „Spółdzielcze się opiekują! Zalety modelu spółdzielczego dla zaspokojenia różnych potrzeb i wyzwań związanych z opieką w UE”.
Spółdzielnie_się_opiekują_okładka

Raport CECOP koncentruje się na tym, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia dużego zapotrzebowania na opiekę i jak radzą sobie z wyzwaniami w tym sektorze.

Opieka jest powszechną potrzebą, podczas gdy jej świadczenie jest szybko rozwijającym się sektorem gospodarki. W oczekiwaniu na Europejską Strategię Opieki, która ma zostać opublikowana jesienią 2023 roku, raport CECOP koncentruje się na europejskich spółdzielniach, które działają w sektorze opieki, oferując zasadniczo wszystkie rodzaje usług opiekuńczych milionom potrzebujących i zatrudniając setki tysięcy opiekunów. Poddano analizie, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na opiekę i stawiają czoła różnym wyzwaniom w tym sektorze. Raport przedstawia również przykłady najlepszych praktyk i oferuje zalecenia dotyczące polityki w tym obszarze. Niektóre z tych praktyk pochodzą z Polski a sam raport właśnie został opublikowany w języku polskim jako efekt współpracy pomiędzy Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni a Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych.

Raport w języku polskim można pobrać Cooperatives care – Polish version

Nagranie webinaru: Dzieci i młodzież z problemami zdrowia psychicznego i ich otoczenie – potrzeby i formy wsparcia w środowisku

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 10 lutego 2023.

Podczas webinarium była mowa o:

 • polskim modelu instytucjonalnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży
 • deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych (od szpitala do opieki środowiskowej),
 • Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, który powstał w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”,
 • Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce,
 • problemach i wyzwaniach, z którymi musimy się zmierzyć (reforma – praktyka – rzeczywistość)
 • szansach wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze środków UE.

 

Czytaj dalej

Nagranie webinaru: Osoby dorosłe z problemami zdrowia psychicznego i ich otoczenie – potrzeby i formy wsparcia w środowisku

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 3 lutego 2023.

Podczas webinarium była mowa o:

 • polskim modelu instytucjonalnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży
 • deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych (od szpitala do opieki środowiskowej),
 • Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, który powstał w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”,
 • Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce,
 • problemach i wyzwaniach, z którymi musimy się zmierzyć (reforma – praktyka – rzeczywistość)
 • szansach wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze środków UE.

 

Czytaj dalej