Uwagi OZRSS do programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

27 marca br. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przedstawił uwagi do resortowego programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne. Program finansowany jest z Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego w okresie 2023-2025.

W stanowisku OZRSS czytamy m.in. ” Z dużym zadowoleniem przyjmujemy propozycję nowego programu wspierającego przedsiębiorstwa społeczne. Jednakże konsultacje sprowadzone wyłącznie do korekt zaproponowanego brzmienia mogą jednak budzić zaskoczenie. Nie odbyto bowiem żadnej szerszej dyskusji i potrzebach przedsiębiorstw i korelacji oferowanego wsparcia z innymi systemami wspierania przedsiębiorstw społecznych. Niestety, zdaniem OZRSS widoczny jest regres działań programowych i powielanie dotychczasowych rozwiązań. O ile propozycje zawarte w programie są adekwatne do sytuacji roku 2023 czyli roku, w którym brak jest systemowych rozwiązań. O tyle działania rok 2024 i 2025 wymagają dość istotnej korekty.”. Przedstawiono ponadto uwagi szczegółowe.

Całość uwag dostępna jest tutaj: MRiPS_uwagidoprogramuPrzeds_Plus.docx

Standard nowej usługi ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dotyczącej wdrażania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wiązki usług społecznych oraz zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego

Przekazujemy wam standard nowej usługi ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dotyczącej wdrażania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wiązki usług społecznych oraz zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego. Standard został przyjęty przez MRiPS i mamy nadzieję, że po zmianie standardów będzie też tam umieszczony do wdrożenia.

STANDARD OWES realizacja uslug spolecznych

Spółdzielnie w sektorze usług opiekuńczych. Polskie wydanie raportu CECOP

W czerwcu 2022 roku CECOP opublikowała raport „Spółdzielcze się opiekują! Zalety modelu spółdzielczego dla zaspokojenia różnych potrzeb i wyzwań związanych z opieką w UE”.
Spółdzielnie_się_opiekują_okładka

Raport CECOP koncentruje się na tym, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia dużego zapotrzebowania na opiekę i jak radzą sobie z wyzwaniami w tym sektorze.

Opieka jest powszechną potrzebą, podczas gdy jej świadczenie jest szybko rozwijającym się sektorem gospodarki. W oczekiwaniu na Europejską Strategię Opieki, która ma zostać opublikowana jesienią 2023 roku, raport CECOP koncentruje się na europejskich spółdzielniach, które działają w sektorze opieki, oferując zasadniczo wszystkie rodzaje usług opiekuńczych milionom potrzebujących i zatrudniając setki tysięcy opiekunów. Poddano analizie, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na opiekę i stawiają czoła różnym wyzwaniom w tym sektorze. Raport przedstawia również przykłady najlepszych praktyk i oferuje zalecenia dotyczące polityki w tym obszarze. Niektóre z tych praktyk pochodzą z Polski a sam raport właśnie został opublikowany w języku polskim jako efekt współpracy pomiędzy Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni a Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych.

Raport w języku polskim można pobrać Cooperatives care – Polish version

Nagranie webinaru: Dzieci i młodzież z problemami zdrowia psychicznego i ich otoczenie – potrzeby i formy wsparcia w środowisku

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 10 lutego 2023.

Podczas webinarium była mowa o:

 • polskim modelu instytucjonalnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży
 • deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych (od szpitala do opieki środowiskowej),
 • Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, który powstał w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”,
 • Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce,
 • problemach i wyzwaniach, z którymi musimy się zmierzyć (reforma – praktyka – rzeczywistość)
 • szansach wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze środków UE.

 

Czytaj dalej

Nagranie webinaru: Osoby dorosłe z problemami zdrowia psychicznego i ich otoczenie – potrzeby i formy wsparcia w środowisku

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 3 lutego 2023.

Podczas webinarium była mowa o:

 • polskim modelu instytucjonalnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży
 • deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych (od szpitala do opieki środowiskowej),
 • Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, który powstał w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”,
 • Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce,
 • problemach i wyzwaniach, z którymi musimy się zmierzyć (reforma – praktyka – rzeczywistość)
 • szansach wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze środków UE.

 

Czytaj dalej

Nagranie webinarium pt. Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 30 stycznia 2023.

Podczas webinarium była mowa o:

 • głównych założeniach Programu,
 • kluczowych zapisach regulaminu naboru wniosków w tym: podmiotach uprawnionych, kosztach kwalifikowanych, ocenie wniosków,
 • zagadnieniach pojawiających się w najczęściej zadawanych przez Wnioskodawców pytaniach.

Czytaj dalej

Dotacje dla spółdzielni z KPO!!!

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

Głównym celem Programu jest umożliwienie PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

 Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4317

Zapraszamy zainteresowane spółdzielnie socjalne do zapoznania się z warunkami uzyskania wsparcia.

30 stycznia wspólnie z MRiPS organizowane będzie webinarium w tej sprawie. Szczegóły na facebooku OZRSS i SIRES. Zgłaszajcie się szybko!

Sprawa dla Obywatela — Ekonomia społeczna. Nie wszyscy chcą robić w korpo

Cezary Miżejewski, między innymi autor ustawy o zatrudnieniu socjalnym opowie o tym, czym jest ekonomia społeczna ogólnie i o jej wielu praktycznych zastosowaniach. Usłyszymy o spółdzielniach społecznych, ich zaletach i wadach, o młodych ludziach w biznesie i o rynku pracy osób wykluczonych społecznie.
Posłuchaj o tym, jak prowadzić biznes wspólnie, odpowiedzialnie i pożytecznie w dzisiejszym odcinku Sprawy dla Obywatela.
sprawa-dla-obywatela-ekonomia-spoleczna-nie-wszyscy-chca-robic-w-korpo