EFS 2021-2027 a rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin

maseczka

Publikujemy materiały z webinariów, które odbyły się 21 i 23 kwietnia 2021. Ich tematem był rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin w EFS 2021-2027, w tym:

  • Jakie są kluczowe wyzwania dotyczące rozwoju i deinstytucjonalizacji usług dla dzieci i rodzin z dziećmi?
  • Jakie są kluczowe kierunki działań zaproponowane przez stronę społeczno-samorządową do Krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce?
  • Jakie działania powinny być finansowane z EFS+ w zakresie wsparcia dzieci i rodzin z dziećmi?

  • Prezentacja z 21 kwietnia 2021: EFS 2021-2027 a rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin POBIERZ
  • Prezentacja z 24 kwietnia 2021: Jakie działania powinny być finansowane z EFS+ w zakresie wsparcia dzieci i rodzin z dziećmi? – POBIERZ
  • Q&A – Pytania i odpowiedziPOBIERZ
  • Materiał do wykorzystania przez IZ RPO POBIERZ

Ekspertami podczas webinarium były:

Anna Bugalska Koordynatorka grupy ds. dzieci, młodzież, rodzina, powołanej lutym 2020 r. przez MRiPS w celu opracowania ram strategicznych deinstytucjonalizacji. Specjalistka w dziedzinie polityki społecznej i Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego. Pracowała w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (od 2010 do 2017 w Departamencie EFS). Od 2017 roku związana z Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, gdzie współpracuje, szkoli i doradza samorządami województw m.in. w zakresie usług społecznych i ich deinstytucjonalizacji.

Joanna Luberadzka – Gruca – Absolwentka socjologii, Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Szkoły Trenerów Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”. Współautorka m.in. publikacji z 2014 roku „Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym”, „Raportu z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wyniki analiz i badań jakościowych i ilościowych” z 2015 roku, a także raportu „Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej” z 2018 roku. Od 2001 r. kieruje Fundacją Polki Mogą Wszystko (wcześniej działającej pod nazwą Fundacja Przyjaciółka), reprezentuje Fundację w Forum Darczyńców w Polsce. Od 2004 r. związana, obecnie jako ekspertka, ze związkiem stowarzyszeń Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. W latach 2011-2018 społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i urzędami. Pełni rolę ekspertki w projektach, ocenia wnioski w programach grantowych, prowadzi szkolenia, bierze udział w działalności rzeczniczej. Uczestniczy w pracach nad Strategią Deinstytucjonalizacji w obszarze „Rodzina, dzieci, młodzież”.