Szkolenie w zakresie gospodarki odpadami

Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania zaprasza 17 września br. do Chodzieży, na szkolenie „Propozycje innowacji dla gmin w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

18 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622). Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapowiada poważne zmiany w gospodarowaniu odpadami na terenie gminy.

W związku z nowymi zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi z zapisów nowelizacji zapraszamy Państwa na szkolenie przybliżające zakres i charakter zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Podczas szkolenia zostaną przedstawione dobre praktyki i rozwiązania ułatwiające proces wdrażania nowych uregulowań, w tym rozwiązania z obszaru współpracy z sektorem ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy. Na szkoleniu zostanie omówiona możliwość tworzenia konsorcjów łączących innowacyjne cele społeczne ze skutecznym gospodarowaniem odpadami w świetle nowych przepisów. Prof. zw. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego konsultujący zapisy ustawy przedstawi jej podstawowe założenia i odpowie na Państwa pytania i wątpliwości w tym zakresie.
Więcej informacji o szkoleniu na stronie:  http://www.spoldzielnie.org/new,29