Komitet Akredytacyjny MRiPS w zakresie polityki zakupowej. Śladem interwencji OZRSS

indeks

Decyzją Komitetu Akredytacyjnego OWES w dniu 30 listopada 2020 r. mechanizm zakupowy w realizowanych projektach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej został wprowadzony do zasad dotyczących naboru wniosków o przyznane i przedłużenie akredytacji AKSES oraz do standardów usług i działania OWES.

Oznacza to, że OWES składając wniosek o przyznanie bądź przedłużenie wniosku o akredytację miałby także przedstawić informacje odnośnie wdrożenia przez niego mechanizmu zakupowego (liczba PES/PS, w których zakupiono usługi lub produkty oraz liczba wspartych podmiotów, które były odbiorcami tych usług i produktów). Dodatkowo OWES mają wskazywać informację o puli środków przekazanych na ten cel wraz z informacją o wysokości środków już wydatkowych oraz o zmianach we wskaźnikach projektowych, które wynikają z zastosowania mechanizmu zakupowego.

Standardy usług i działania OWES zostały rozszerzone w zakresie działań na rzecz rozwoju partnerstwa (standard F 3.3) o zakup w PES towarów i usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Mówiąc o mechanizmie zakupowym trzeba pamiętać o tym, że wachlarz produktów i usług kupowanych od przedsiębiorstw społecznych może być bardzo szeroki. Przeciwdziałanie skutkom pandemii spowodowanej COVID-19 to nie tylko maseczki i płyny do dezynfekcji. Trzeba pamiętać, że to także wsparcie osób starszych, samotnych i ubogich w zakresie dostarczania im posiłków. To także ozonowanie, odkażanie pomieszczeń bądź realizacja usług opiekuńczych w przypadku osób starszych unieruchomionych w ich domach. Potrzeby ludzi związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii są różnorodne, tak samo jak i różnorodna jest oferta podmiotów ekonomii społecznej – powiedziała nam, komentując zmiany w systemie AKSES, Agnieszka Deja – przedstawicielka Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Komitecie Akredytacyjnym OWES.

Dla przypomnienia, mechanizm zakupowy w realizowanych projektach OWES w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych polega na umożliwieniu dokonywania przez Ośrodki Wsparcia zakupów w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych – czyli także spółdzielniach socjalnych) dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19. Działanie to ma na celu wsparcie PES/PS i przeciwdziałanie ich upadłości. Dzięki wprowadzonym działaniom (przekierowaniu oszczędności wygenerowanych w projektach OWES na zakupy w PES/PS) w okresie pandemii i trudności gospodarczych kierowane są do tych podmiotów zamówienia, które mogą pozwolić im na dalsze funkcjonowanie i utrzymanie miejsc pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *