Konkurs zatrudnienia socjalnego – ważne dla spółdzielni

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r. Jednym z priorytetów konkursu jest Priorytet III  „Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych”. W ramach priorytetu możliwe jest:

 1. Wsparcie pomiotów zatrudnienia socjalnego w przystępowaniu do konsorcjów spółdzielni socjalnych, obejmujące takie działania jak:
 • analizę lokalnego rynku pod kątem funkcjonujących konsorcjów spółdzielczych,
 • nawiązanie współpracy z konsorcjum spółdzielczym,
 • dostosowanie oferty CIS/KIS pod kątem branży w jakiej działa konsorcjum spółdzielcze i przygotowanie uczestników do podjęcia w nim zatrudnienia.

2. rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS należące do konsorcjum spółdzielni socjalnych może obejmować takie działania jak:

 • wsparcie współpracy PZS z konsorcjum spółdzielczym,
 • rozwój działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej CIS pod kątem zapotrzebowania konsorcjum spółdzielczego np. w celu pełnienia roli podwykonawcy dla konsorcjum,
 • szkolenia, podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników CIS przydatnych w prowadzonej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej,
 • wymiana wiedzy/doświadczeń/praktyk/wyposażenia pomiędzy konsorcjum spółdzielczym, a CIS.

Ponadto w ramach Priorytetu IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży realizowane mogą być następujące zadania:

 1. wsparcie edukacyjno-integracyjne w zakresie nabywania kompetencji społecznych,
 2. rozwijanie form aktywności promujących przedsiębiorczość społeczną (w tym działalność w ramach spółdzielni uczniowskich i/lub innych form spółdzielczości, wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej)
 3. wsparcie różnorodnych form spędzania czasu wolnego jako działań o charakterze profilaktycznym.

Pełne informacje o konkursie dostępne są na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPPS Ogłoszenie na stronie DESIS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *