Nagranie webinarium: Oddolne, twórcze i trafne – czyli innowacje społeczne, których potrzebuje świat

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 3 marca 2023.

W trakcie webinarium była mowa o innowacjach społecznych w obszarze usług społecznych, wypracowanych w ramach inkubatorów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i ich upowszechnianiu.

 

Prezentacja „Oddolne, twórcze i trafne – czyli innowacje społeczne, których potrzebuje świat” – ZOBACZ

Ekspertami podczas webinarium były:

  • Anita Parszewska – Współautorka i realizatorka wielu projektów realizowanych w ramach EFS w obszarze polityki społecznej, w tym innowacyjnych. Od 2016 roku koordynatorka Inkubatorów Innowacji Społecznych działających w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.
  • Katarzyna Ociepka – Miąsik – Facylitatorka, moderatorka Design Thinking. Konsultantka wielu projektów biznesowych i społecznych w obszarze polityki społecznej, zdrowia psychicznego, obszaru ‘diversity’. Od 2017 roku badaczka innowacji i zmiany społecznej w ROPS w Krakowie.