Nagranie webinarium pt: Co nowego w Prawie Zamówień Publicznych (część 2.)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 24 lutego 2021.

  • Webinarium było poświęcone aspektom społecznym nowym Prawie Zamówień Publicznych.

  • Prezentacja: Co nowego w Prawie Zamówień Publicznych (część 2.)  – POBIERZ
  • Q&A – Pytania i odpowiedzi – POBIERZ
  • Nowe Prawo zamówień publicznych zachęca do stosowania klauzul społecznych – POBIERZ

Ekspertem podczas webinarium był:

Tomasz Schimanek – ekspert ds. społecznych zamówień publicznych od 9 lat propagujący stosowanie rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych. Szkoli i doradza w zakresie społecznych zamówień publicznych samorządom terytorialnym, jednostkom administracji rządowej oraz podmiotom ekonomii społecznej. Autor kilkunastu publikacji poświęconej społecznym zamówieniom publicznym, m.in. „Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych”, „ABC Klauzul społecznych, „Klauzule społeczne i inne możliwości uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych Podręcznik adresowany do wykonawców i zamawiających, w szczególności do samorządów terytorialnych