Nagranie webinarium pt. CUS w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 9 listopada 2021.

Podczas webinarium zostały przybliżone zagadnienia związane z programowaniem usług społecznych. Mówiliśmy o roli Centrów Usług Społecznych w ich rozwoju, współpracy podmiotów ekonomii społecznej w ich realizacji oraz wsparciu Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w tym procesie.

Prezentacja: Centra Usług Społecznych w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027) POBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

  • Karolina Cyran Juraszek – związana z sektorem obywatelskim od 25 lat, a z ekonomią społeczna od ponad 15. Trenerka, konsultantka organizacji w obszarach programowym i ekonomicznym oraz współpracy z otoczeniem. Od 10 lat pracuje w zespole FRSO. Od 2018 roku jest doradczynią tematyczną w projekcie SIRES. Obecnie współpracuje z ROPS w Wielkopolsce i wraz z zespołem prowadzi procesy w 6 Centrach Usługa Społecznych. Opracowuje dokumenty o charakterze strategicznym wraz z Planami Wdrażania
  • Cezary Miżejewski – polityk społeczny, poseł II kadencji Sejmu, były wiceminister pracy i polityki społecznej, były radca Ministra Rozwoju Regionalnego. Od 2007 roku zaangażowany w działalność Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Od 2013 roku członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, a obecnie Prezes Zarządu. Autor licznych aktów prawnych i dokumentów strategicznych.