Nagranie webinarium pt: Konkurs PFRON na projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej OZN w Spółdzielniach Socjalnych

width="548"

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 12 grudnia 2022.

W trakcie webinarium była mowa o tym:

  • jakie warunki musi spełnić projektodawca i projekt,
  • na co można otrzymać dofinansowanie,
  • jaka może być wysokość dofinansowania.

Prezentacja: „Działamy razem” – konkurs PFRON – POBIERZ

Ekspertką podczas webinarium była:

  • Dorota Świder – Starszy Ekspert w Wydziale ds. Zlecania Zadań z Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi PFRON