Nagranie webinarium pt. Mieszkalnictwo społeczne i usługi towarzyszące – co warto wiedzieć?

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 19 sierpnia 2022.

Podczas webinarium była mowa o rodzajach mieszkań i usług społecznych, zasadach ich funkcjonowania oraz możliwości rozwoju mieszkalnictwa społecznego w kontekście różnych grup odbiorców.

Prezentacja: Mieszkalnictwo społeczne i usługi towarzyszące – co warto wiedzieć? – POBIERZ

Linki do materiałów dodatkowych:

Podręcznik Model Najpierw mieszkanie – rekomendacje wdrażania
Najpierw Mieszkanie w Europie – poradnik
Konferencja podsumowująca nasz program Najpierw Mieszkanie
Film o Najpierw Mieszkanie w Finlandii
Film Pathways to Housing w USA
Film Sam Tsemberis o Najpierw Mieszkanie

Ekspertem podczas webinarium był:

  • Piotr Olech – pracownik socjalny, socjolog, ekspert i pracownik organizacji pozarządowych oraz mikroprzedsiębiorca. Obecnie koordynator merytoryczny wdrożenia metody Najpierw Mieszkanie w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, pracujący w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta. W latach 2015 – 2018 roku zastępca dyrektora ds. integracji społecznej w Wydz. Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku. W latach 2001- 2014 sekretarz zarządu oraz dyrektor Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W latach 2009 – 2014 koordynator ogólnopolskiego partnerstwa największych polskich organizacji działających w obszarze bezdomności, zawiązanego na potrzeby stworzenia modeli i standardów usług świadczonych w zakresie bezdomności.