Nagranie webinarium pt. Niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 4 marca 2022.

W trakcie webinarium była mowa o:

  • możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o niższe ceny gazu w 2022,
  • warunkach, jakie trzeba spełnić, by skorzystać z obniżenia ceny za gaz,
  • procedurze ubiegania się o obniżenie ceny za gaz dla spółdzielni socjalnej.

Ekspertem podczas webinarium był:

Zbigniew Prałat – Koordynator ds. inkubacji i wsparcia finansowego Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Prezentacja: Niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych – POBIERZ