Nagranie webinarium pt. Rekomendacje MFiPR: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich – cześć 1.

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 15 czerwca 2022.

  • Webinarium było poświęcone Rekomendacjom MFiPR: nt. wspierania integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich.

Prezentacja: Rekomendacje MFiPR: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich – cześć 1. POBIERZ

Dokument: Włączenie społeczne w Programach Regionalnych. Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich. Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 kwietnia 2022 r. – POBIERZ

Ekspertkami podczas webinarium były:

  • Anna Dąbrowska
    Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN. Pracuje nad rozprawą doktorską na temat integracji migrantów i migrantek z Ukrainy w Polsce. Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. integracji migrantów i migrantek w Lublinie. Trenerka, prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej.

 

  • Agnieszka Kosowicz
    Prezeska i założycielka Fundacji Polskie Forum Migracyjne (PFM). Z wykształcenia – dziennikarka. Od 2000 r. pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy. Prowadzi zajęcia i warsztaty na temat migracji i różnorodności kulturowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.