Nagranie webinarium pt. Rekomendacje MFiPR: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich – cześć 2.

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 22 czerwca 2022.

  • Webinarium było poświęcone Rekomendacjom MFiPR: nt. wspierania integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich.

Prezentacja: Rekomendacje MFiPR: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich – cześć 2. POBIERZ

Prezentacja: Przykładowe kryteria konkursów POBIERZ

Dokument: Włączenie społeczne w Programach Regionalnych. Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich. Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 kwietnia 2022 r. – POBIERZ

Ekspertką podczas webinarium była:

  • Agnieszka Kosowicz
    Prezeska i założycielka Fundacji Polskie Forum Migracyjne (PFM). Z wykształcenia – dziennikarka. Od 2000 r. pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy. Prowadzi zajęcia i warsztaty na temat migracji i różnorodności kulturowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.