Nagranie webinarium pt. „Rządowy projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych. Polityka publiczna na lata 2021-2035

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 19 października 2021.

Podczas webinarium omówiliśmy kierunki działań wskazane w projekcie Strategii oraz analizowaliśmy rolę instytucji regionalnych (ROPS/IZ) w rozwoju usług społecznych na rzecz deinstytucjonalizacji.

  • Prezentacja Cezarego Miżejewskiego Prezesa Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS i Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych – POBIERZ
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035” – dokument przekazany do konsultacji – LINK
  • Do 2 listopada 2021 r. trwają konsultacje publiczne projektu Strategii. Sposób i tryb konsultacji wskazano na stronie internetowej MRiPS.