Nagranie webinarium pt. „Wsparcie obywateli państw trzecich, w tym migrantów, z EFS+ w Programach Regionalnych 2021 – 2027”

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 12 października 2021.

Podczas webinarium staraliśmy się przybliżyć zagadnienia związane z tematyką migracyjną, w tym szczególnie w kontekście Rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie włączenia społecznego w Programach Regionalnych.

Rozmawialiśmy o tym, kim są obywatele państw trzecich, w jakich celach przyjeżdżają do Polski oraz czy i w jakim kontekście mogą otrzymać wsparcie w ramach Programów Regionalnych w nowej perspektywie finansowej UE.

Prezentacja: Wsparcie obywateli państw trzecich, w tym migrantów, z EFS+ w Programach Regionalnych POBIERZ

Baza organizacji wspierających migrantów i migrantki w Polsce (z podziałem na województwa), udostępniona przez Annę Chmielewską – POBIERZ

Ekspertkami podczas webinarium były:

  • Anna Chmielewska – członkini zarządu Fundacji Ocalenie. Od 2018 r. koordynatorka Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie. Absolwentka nauk politycznych i arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Projekty skierowane do osób migrujących realizuje od 2009 r., początkowo jako wolontariuszka, a od 2015 r. jako pracowniczka Fundacji Ocalenie. Od 2008 r. związana z sektorem pozarządowym. Projektuje, realizuje i rozlicza działania edukacyjne, naukowe i społeczne. Trenerka – szkoli w obszarze migracji, uchodźctwa, praw człowieka, islamu, świata muzułmańskiego i arabskiego.
  • Agnieszka Deja – socjolożka, uczestniczyła w wypracowywaniu modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) – środowiskowej pracy socjalnej w społecznościach lokalnych. Posiada doświadczenie we wspieraniu rodzin i otoczenia osób z niepełnosprawnościami. Główna Specjalistka ds. merytorycznej koordynacji wsparcia w projekcie SIRES II.