Nagranie webinarium pt. Wspieranie osób w kryzysie bezdomności w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 26 października 2021.

Podczas webinarium zostały przybliżone zagadnienia związane z tematyką dotyczącą osób w kryzysie bezdomności oraz możliwości wsparcia tej grupy osób w ramach określonych celów szczegółowych w obszarze włączenia społecznego w Europejskim Funduszu Społecznym Plus (2021 – 2027) na poziomie regionalnym.

Prezentacja: Wspieranie osób w kryzysie bezdomności Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027) POBIERZ

Włączenie społeczne w Programach Regionalnych – Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 lipca 2021 r. – POBIERZ

Lista linków poleconych podczas webinarium:

Ekspertami podczas webinarium byli:

  • Jakub Wilczek – współzałożyciel, a od 2014 także prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Przedstawiciel Polski w Europejskiej Federacji Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi, a od 2018 wiceprezes tej organizacji. Od 2005 r. zawodowo związany z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu i Wrocławiu. W latach 2007-2019 członek Zarządu Głównego, a następnie Rady Krajowej tej organizacji. Lider projektów mających na celu wspieranie osób w kryzysie bezdomności i takich, które mają na celu promowanie problemu bezdomności i dobrych praktyk w jego rozwiązywaniu. Propagator praw osób bezdomnych.
  • Agnieszka Deja – socjolożka, uczestniczyła w wypracowywaniu modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) – środowiskowej pracy socjalnej w społecznościach lokalnych. Od 2008 r. ekspertka oceniająca wnioski i projekty społeczne w konkursach dotacyjnych, w tym także w ramach PO WER (innowacje społeczne). Główna Specjalistka ds. merytorycznej koordynacji wsparcia w projekcie SIRES II.