Nagranie webinarium: Wspieranie członków społeczności romskiej w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 16 listopada 2021.

Podczas webinarium przybliżyliśmy zagadnienia związane z tematyką dotyczącą społeczności romskiej oraz możliwości wsparcia tej grupy osób w ramach działań w obszarze włączenia społecznego w EFS+ na poziomie regionalnym. Tematykę tą przedstawialiśmy w kontekście rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Włączenie społeczne w Programach Regionalnych”.

  • Prezentacja: Wspieranie członków społeczności romskiej w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027) POBIERZ
  • Włączenie społeczne w Programach Regionalnych – Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 lipca 2021 r. – POBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

  • Andrzej Grzymała-Kazłowski – absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, cyganolog. Od ponad 20. lat związany z Romami sympatią, osobistymi relacjami, wspólną pracą. W latach 2001 – 2010 pracował w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako główny specjalista do spraw romskiej mniejszości etnicznej. Współtworzył i odpowiadał za wdrożenie rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W latach 2006 – 2014 był ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie jest niezależnym ekspertem, wykładowcą, fundatorem i właścicielem pierwszego, prywatnego Muzeum Kultury Romskiej w Warszawie. Kolekcja to ponad 3000 eksponatów: dokumenty związane z historią Romów, archiwalne fotografie, w tym z okresu II Wojny Światowej, malarstwo, grafika, liczny zbiór kart pocztowych oraz trzy oryginalne, wagonowe wozy (typu ostrowskiego) polskich Romów z l. 50-60 XX w. Muzeum, wciąż jeszcze „w organizacji” prezentuje, na razie w sposób wirtualny www.romuzeum.pl, unikalny, największy pozostający w rękach prywatnych zbiór cyganaliów.
  • Agnieszka Deja – socjolożka, socjolożka, uczestniczyła w wypracowywaniu modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) – środowiskowej pracy socjalnej w społecznościach lokalnych. Od 2008 r. ekspertka oceniająca wnioski i projekty społeczne w konkursach dotacyjnych, w tym także w ramach PO WER (innowacje społeczne). Główna Specjalistka ds. merytorycznej koordynacji wsparcia w projekcie SIRES II.