Nagranie webinaru: Osoby dorosłe z problemami zdrowia psychicznego i ich otoczenie – potrzeby i formy wsparcia w środowisku

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 3 lutego 2023.

Podczas webinarium była mowa o:

  • polskim modelu instytucjonalnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży
  • deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych (od szpitala do opieki środowiskowej),
  • Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, który powstał w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”,
  • Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce,
  • problemach i wyzwaniach, z którymi musimy się zmierzyć (reforma – praktyka – rzeczywistość)
  • szansach wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze środków UE.

 

Prezentacja – POBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

  • Jagoda Krawczyk – Fundacja AKME, pełnomocniczka zarządu ds. realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz środków krajowych. Koordynatorka Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego (współ)prowadzonych przez Fundację AKME. Zajmuje się upowszechnianiem środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Poznaniu oraz poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego. Koordynatorka zróżnicowanych form pomocy i wsparcia społecznego. W latach 2018-2022 członkini oraz przewodnicząca zespołów negocjacyjnych ds. deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych oraz społecznych Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  • Maciej Mankiewicz – Fundacja AKME, pełnomocnik zarządu ds. realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS i PFRON, ekspert  z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz deinstytucjonalizacji usług wsparcia. Wieloletni pracownik organizacji pozarządowych. Współtwórca, koordynator projektów oferujących wsparcie z zakresu usług społecznych i zdrowotnych.  Obecnie odpowiedzialny za działania Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych powstałych w Wielkopolsce ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.