Nowe rozporządzenie o dotacjach z Funduszu Pracy

20 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym.

W dokumencie tym uregulowano m.in. zasady ubiegania się przez przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne o środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ostatecznym dokumencie uwzględniono niektóre uwagi OZRR m.in. kwestia weksla in blanko i poręczeń osób prawnych.

Rozporządzenie dostępne jest tutaj D20230963_RozporzadzeniedotacjeFP