Odpowiedż posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba na apel w sprawie EFS+

Otrzymaliśmy odpowiedż od Pana Andrzeja Grzyba posłą do Parlamentu Euroepjskiego w sprawie apelu w sprawie rozporządzenia o Europejskim Funduszu Społecznym EFS+. Poniżej zamieszczamy tekst odpowiedzi:

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za Państwa wiadomość oraz zainteresowanie kwestią negocjacji rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Zgadzam się z Państwem, że Fundusz EFS+ jest niezwykle ważny częścią polityki spójności, pozwalającym na dalsze wzmocnienie socjalnego wymiaru Unii. Niezwykle ważnym elementem tego wymiaru są kwestie związane z rozwojem gospodarki społecznej, dlatego ze szczególnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa postulany.

Niestety jednak, z przykrością muszę poinformować, że czas prac nad tym dokumentem w Parlamencie Europejskim już minął. Termin składania poprawek do tego dokumentu na poziomie odpowiedzialnej za prace nad nim Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych minął w dniu 25 września 2018, natomiast podczas ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski zaakceptował tekst dokumentu jako stanowisko Parlamentu do negocjacji międzyinstytucjonalnych.

W interesujących Państwa sprawach chciałbym jednak poinformować, że wierzę, że zaproponowane przez Parlament zmiany odpowiednio oddają znaczenie gospodarki i przedsiębiorczości społecznej i spotkają się z Państwa przychylnością.

W odniesieniu do pierwszej poruszanej przez Państwa kwestii, art.4 pkt 1 podkreśla znaczenie gospodarki i przedsiębiorczości społecznej:

(i) improving access to quality employment and activation measures of all jobseekers, in particular specific measures for young people, especially though the implementation of the Youth Guarantee, long-term unemployed, economically inactive people and disadvantaged groups, with focus on persons furthest away from the labour market, promoting employment, self-employment, entrepreneurship and the social economy

W nawiązaniu do drugiego ważnego dla Państwa zagadnienia, chciałbym poinformować, że wspomniany przez państwa art 2 ust 1 pkt 15 został poddany pewnym nieznacznym modyfikacjom, wierzę jednak, że w nowej formie jeszcze lepiej oddaje on istotę przedsiębiorstwa społecznego:

(15) ‚social enterprise’ means a social economy undertaking, regardless of its legal form, or a natural person who:
(a) in accordance with its Articles of Association, Statutes or with any other legal document that may result in liability under the rules of the Member State where it is located, has as its primary social objective the achievement of measurable, positive social, including environmental, impacts rather than generating profit for other purposes, and which provides services or goods that generate a social return, and/or employs methods of production of goods or services that embodies social objectives;
(b) reinvests most of its profits first and foremost to achieve its primary social objective, and has predefined procedures and rules covering any distribution of profits that ensure that such distribution does not undermine the primary social objective;
(c) is managed in an entrepreneurial, democratic, participatory, accountable and transparent way, in particular by involving workers, customers and stakeholders impacted by its business activities;
(15a) ‚social economy enterprise’ means different types of enterprises and entities falling within the social economy, such as cooperatives, mutuals, associations, foundations, social enterprises and other forms of enterprises regulated by the laws of the individual Member States and based on the primacy of the individual and social objectives over capital, democratic governance, solidarity and the reinvestment of the majority of profits or surpluses;

Proszę wybaczyć, że poruszone fragmenty przytaczam po angielsku, ale nie dysponujemy jeszcze polską wersją dokumentu.

Mam nadzieję, że udało mi się w sposób wyczerpujący rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W przypadku dalszych pytań, proszę o kontakt.

z wyrazami szacunku

Andrzej Grzyb

Pan Andrzej Grzyb wybrany został z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaś w Parlamencie Europejskim należy do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *