Ogłoszenia

Rozwiązania Tarczy 6.0 dla ekonomii społecznej

9 grudnia 2020 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie czeka na podpis Prezydenta RP i ogłoszenie, po czym wejdzie natychmiast w życie.

Przepisy te pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. W tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej.

Dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu franczyzy społecznej (o projekcie jeszcze niebawem napiszemy) publikujemy omówienie rozwiązań przyjętych w ustawie, z którymi warto się zapoznać.

Materiał informacyjny publikujemy tutaj Tarcza 6.0 – rozwiązania do wykorzystania przez PS

Ponadto przekazujemy tekst ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który można znaleźć tutaj ustawa z 9 grudnia 2020

 

Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do IZ RPO w sprawie polityki zakupowej

W dniu 3 grudnia br. odbyło się spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda, oraz Pani Andżeliki Wardęgi dyrektorki departamentu ekonomii społecznej i solidarnej, oraz pana Piotra Krasuskiego dyrektora departamentu EFS z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, z przedstawicielami Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Spotkanie poświęcone było polityce zakupowej w przedsiębiorstwach społecznych w tym spółdzielni socjalnych, realizowanych przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

W trakcie spotkania ustalono, mi.in. skierowanie do Instytucji Zarządzających RPO kolejnego pisma przypominającego o możliwości wsparcia przedsiębiorstw społecznych.

W dniu 8 grudnia br. Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz Stanu w MFiPR skierowała pismo, w którym czytamy m.in. „Pragnę przypomnieć, iż finansowanie tych działań powinno zostać zapewnione w pierwszej kolejności z oszczędności wynikających m.in. z braku realizacji innych działań w bieżącym okresie np. tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z komunikatem o czasowym zawieszeniu niektórych zapisów Wytycznych (…), możliwe jest także znaczące obniżenie wskaźników w już realizowanych projektach, w celu zapewnienia środków na omawiane działania. MFiPR zapewnia więc szeroki wachlarz możliwości finansowania mechanizmu zakupów interwencyjnych”.

Oznacza to możliwość uruchomienia dodatkowych środków na realizowanie zakupów w spółdzielniach socjalnych i innych przedsiębiorstwach społecznych. Będziemy sprawę monitorować i nie mamy zamiaru odpuścić. Przed nami jest również przedyskutowanie, jakich zakupów dokonywać w spółdzielniach socjalnych. Niezbędne jest poszerzenie katalogu, tak aby dać możliwość znacznie większej ilości spółdzielni sfinansowanie działań w tym trudnym okresie.

Pełny tekst pisma MFiPR dostępny jest tutaj Ponowne pismo MFiPR do IZ RPO w sprawie mechanizmu zakupowego