Ogłoszenia

Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych – trwa badanie w Polsce

Trwa kolejna edycja Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM). W tym roku  obejmuje ona aż 21 krajów, po raz pierwszy Polskę. Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych jest tworzony na bazie ogólnoeuropejskich badań.

Monitor ESEM jest inicjatywą sieci Euclid Network. Euclid działa w międzynarodowym partnerstwie z ponad 20 organizacjami przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej, Światowego Forum Ekonomicznego i Schwab Foundation, Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsmann Foundation.

Do udziału w badaniu zapraszamy zarówno podmioty z trzeciego sektora, podmioty ekonomii społecznej, a także firmy komercyjne.

Jeśli określacie Państwo swoją spółdzielnię, firmę, organizację jako przedsiębiorstwo społeczne
zapraszamy do udziału w badaniu i wypełnienia ankiety online (w języku polskim).

By wziąć udział w badaniu online należy wejść na stronę: https://euclid.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ekuGbPNP7CNUj42?Q_Language=EN-GB

Badanie trwa do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.

Wyniki badań w 21 krajach europejskich pozwolą wypełnić lukę wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych w Europie. Badania ESEM są przeprowadzane przez uczelnie i badaczy z poszczególnych krajów europejskich we współpracy z lokalnymi organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość społeczną.

Osoba kontaktowa w sprawie badania prowadzonego w Polsce: Marzena Starnawska, mail: mstarnawska@wz.uw.edu.pl

Przekładamy termin Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych 2021!

Drogie Spółdzielczynie, Drodzy Spółdzielcy,

Podjęliśmy trudną decyzję o przeniesieniu terminu Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych.

Przyczyną tej decyzji jest wzrost zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach.
Zależy nam na spotkaniu, ale przede wszystkim zależy nam na zdrowiu wszystkich uczestników i uczestniczek.
Forum planujemy zorganizować w pierwszych miesiącach 2022 roku.

W imieniu organizatorów,

Przemysław Piechocki, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych