Ogłoszenia

List do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w rozporządzeniu EFS+

logo-pe-be
Od 5 do 25 stycznia 2019 OZRSS zorganizował zbiórkę podpisów pod listem do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w rozporządzeniu EFS+. Chcieliśmy przekonać eurodeputowanych, że ekonomisa społeczna powinna stać osię odrębnym działąniem w ramach finansowania europejskiego. Pod listem podpisało się 110 organizacji ogólnokrajowych, regionalnych, lokalnych oraz spółdzielni socjalnych. Wszystkim, którzy zechcieli podpisać dziękujemy. Pamiętajmy, że jeśli chcemy zmieniać rzeczywistość, to wiele zależy od naszej aktywności i zwykłej solidarności. Będziemy na bieżąco informować o dalszych działaniach w tej sprawie. A musimy pamięteć, dziś decyduje się bardzo wiele, w kwestiach któe będą się działy do 2030 roku.
Poniżej list do eurodeputowanych z podpisami organizacji:

Poniżej list który został skierowany do eurodeputowanych ListdoPE

Zbieramy podpisy: List w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Rozporządzeniu EFS+

Właśnie w tej chwili decydują się losy ekonomii społecznej w przyszłej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych rozpoczął akcję zbierania podpisów do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Europejskim Funduszu Społecznym Plus.

Podpisz list!

W Parlamencie Europejskim procedowany jest Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) COM (2018) 382 final. Projekt zawiera niepokojące z punktu widzenia polskiego sektora społecznego zapisy odnoszące się do gospodarki społecznej i przedsiębiorstwa społecznego.

Zachęcamy organizacje pozarządowe, federacje, związki działające na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, jak i same podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, do podpisania petycji, którą wyślemy do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego.

  • Pełna treść petycji wraz z możliwością złożenia podpisu dostępna jest TUTAJ.

Podpisy zbieramy do 25 stycznia 2019 r.