Ogłoszenia

Program resortowy PS+ na lata 2023-2025 ogłoszony!!!

Informujemy, że w dniu 14.06.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 14.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/.

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.

Realizacja Instrumentów wsparcia w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Materiały dotyczące konkursu dostępne są na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Program,resortowy,PS+,na,lata,2023-2025,4353.html

OZRSS przyjęty do europejskiej CECOP

CECOP_OZRSSOgólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych został przyjęty do CECOP. CECOP jest europejską konfederacją spółdzielni przemysłowych i usługowych. Reprezentuje ona głosy spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych i niezależnych spółdzielni pracy. CECOP działa na rzecz stworzenia środowiska wspierającego spółdzielnie, aby mogły one działać w pełni sił i wypełniać swoją misję zapewniania społecznościom trwałych miejsc pracy i wysokiej jakości usług. Jego celem jest budowanie bardziej sprawiedliwej Europy i przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wprowadzanie demokracji i solidarności do miejsc pracy.