Pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie działań antykryzysowych na rzecz spółdzielni

razem
W dniu 20 marca 2020 r. do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zostało skierowane pismo 30 organizacji społecznych, w tym OZRSS, zawierajace konkretne propozycje zmian Wytycznych CT9 wspierających przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne w obecnej sytuacji kryzysowej spowodowanej epidemią koronawirusa.

Apelujemy do wszystkich spółdzielni socjalnych o skierowanie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej maila wspierającego zaproponowane zmiany w systemie wsparcia przedsiębiorstw społecznych:

 • sekretariatMJarosinskiej@mfipr.gov.pl
 • kancelaria@mfipr.gov.pl
 • sekretariatDZF@mfipr.gov.pl
 • ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl
 • Napiszcie, że popieracie zmiany do Wytycznych CT9 (Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) zgłoszone przez organizacje społeczne dotyczące ratunku spółdzielni socjalnych przed upadkiem.

  Link do pisma: PISMO-DO-MINISTER-FUNDUSZY-20-MARCA-2020-ROKU

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *