Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do IZ RPO w sprawie polityki zakupowej

W dniu 3 grudnia br. odbyło się spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda, oraz Pani Andżeliki Wardęgi dyrektorki departamentu ekonomii społecznej i solidarnej, oraz pana Piotra Krasuskiego dyrektora departamentu EFS z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, z przedstawicielami Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Spotkanie poświęcone było polityce zakupowej w przedsiębiorstwach społecznych w tym spółdzielni socjalnych, realizowanych przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

W trakcie spotkania ustalono, mi.in. skierowanie do Instytucji Zarządzających RPO kolejnego pisma przypominającego o możliwości wsparcia przedsiębiorstw społecznych.

W dniu 8 grudnia br. Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz Stanu w MFiPR skierowała pismo, w którym czytamy m.in. „Pragnę przypomnieć, iż finansowanie tych działań powinno zostać zapewnione w pierwszej kolejności z oszczędności wynikających m.in. z braku realizacji innych działań w bieżącym okresie np. tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z komunikatem o czasowym zawieszeniu niektórych zapisów Wytycznych (…), możliwe jest także znaczące obniżenie wskaźników w już realizowanych projektach, w celu zapewnienia środków na omawiane działania. MFiPR zapewnia więc szeroki wachlarz możliwości finansowania mechanizmu zakupów interwencyjnych”.

Oznacza to możliwość uruchomienia dodatkowych środków na realizowanie zakupów w spółdzielniach socjalnych i innych przedsiębiorstwach społecznych. Będziemy sprawę monitorować i nie mamy zamiaru odpuścić. Przed nami jest również przedyskutowanie, jakich zakupów dokonywać w spółdzielniach socjalnych. Niezbędne jest poszerzenie katalogu, tak aby dać możliwość znacznie większej ilości spółdzielni sfinansowanie działań w tym trudnym okresie.

Pełny tekst pisma MFiPR dostępny jest tutaj Ponowne pismo MFiPR do IZ RPO w sprawie mechanizmu zakupowego

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *