Pomoc Ukrainie: Potrzebny jest mechanizm zakupowy

W dn. 14 marca 2022 r. jako Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wystosowaliśmy pismo do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (które zarządzają środkami europejskimi na poziomie województw) w sprawie uruchomienia tzw. instrumentu zakupowego. Instrument ten może być realizowany przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dn. 9 marca 2022 r. wskazało na możliwość uruchamiania tego narzędzia na poziomie poszczególnych województw (decyzję o tym mają podejmować Instytucje Zarządzające RPO).

To oznacza, że w przypadku uruchomienia tzw. instrumentu zakupowego Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogłyby dokonywać w podmiotach ekonomii społecznej zakupów m.in.:

ukraine-gfb6f75c58_1920

  • pomoc materialną, która zostanie przekazana na terytorium Ukrainy,
  • wsparcie dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie.

Jesteśmy przekonani, że Instytucje Zarządzające RPO umożliwią sprawne działanie i finansowanie tego obszaru aktywności ekonomii społecznej, zaś Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej skoordynują sprawnie działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – tak jak miało to miejsce w związku z pandemią COVID-19.

Jesteśmy przekonani, że w obliczu ludzkiej tragedii wykażemy ścisłe współdziałanie sektora publicznego i społecznego.

Pełna treść pismo OZRSS przekazano do IZ RPO, ROPS jest dostępna tutaj (.pdf).