Informacje o projektach dot. spółdzielczości

 • III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej
  www.ofss.org.pl
 • „Spółdzielczość socjalna dla wsi – wieś dla spółdzielczości socjalnej”
  www.ssdw.ozrss.pl
 • „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne”
  www.ozrss.pl/oss
 • „Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej”
  www.ozrss.pl/fio
 • „Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej”
  www.ozrss.pl/forum