Publikacje

Seria „Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej”. Publikacje wydane w ramach projektu ” Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

  • Tom 1. Jak to działa: Formalno-prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej tworzonej przez osoby prawne”, Zbigniew Prałatplik do pobrania
  • Tom 2. „Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego”, Karolina Cyran-Juraszekplik do pobrania
  • Tom 3. „Rachunkowość spółdzielni socjalnej”, Aneta Englot – plik do pobrania
  • Tom 4. Budowanie demokracji w spółdzielniach, Michał Sobczykplik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi
  • Tom 5. Marketing wartości: w poszukiwaniu klientów spółdzielni socjalnej, Szymon Surmaczplik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi
  • Tom 6.Poradnik dla przyszłych spółdzielców, Zbigniew Modrzewskiplik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi
  • Tom 7. Mądrość zespołu: narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej, Szymon Surmaczplik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi
  • Tom 8. 13 sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Krzysztof Kamil Zielińskiplik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi
  • Tom 9. „Jak przygotować spółdzielnię socjalną do lustracji?”, Praca zbiorowa pod red. Waldemara Żbika – plik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi Praca wydana w ramach realizacji projektu pn. „Lustracja spółdzielcza – kompetencje i uczestnictwo. Wsparcie spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju związkowej sieci kompetencji” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych. Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dokumenty rządowe i samorządowe, przykłady” publikacja przybliża zasady współpracy samorządów lokalnych i spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej. Oprócz rekomendacji MPiPS zawarto w niej także praktyczne wskazówki, przykłady i wzory dokumentów [rok wydania: 2015]

„Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz. Wydanie III” [stan prawny na 1 grudnia 2018 r.]

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na zlecenie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez dr Barbarę Godlewską-Bujok – prawniczkę specjalizującą się w zagadnieniach dotyczących zatrudnienia w Polsce, adiunkta w Zakładzie Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Cezarego Miżejewskiego – eksperta i praktyka w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielczości socjalnej oraz Agnieszkę Muzykę – głównego specjalistę w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS. Komentarz zawiera interpretacje zgodne z poglądami autorów, a jednocześnie – co istotne – spójne z wykładnią stosowaną dotychczas przez Ministerstwo.”

W ramach projektu Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 powstała publikacja:

„Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych” to publikacja powstała w ramach projektu Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 –  plik do pobrania .pdf

Publikacja „Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?” powstała w ramach projektu Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – plik do pobrania  pdf

W ramach projektu PO FIO Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej ukazała się publikacja wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania autorstwa Cezarego Miżejewskiego pt. „Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?”plik do pobrania .doc

„Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów” to publikacja powstała w ramach projektu Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany w ramach Działania 7.2.2 PO KL, przez partnerstwo w składzie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, TWP Wydział Zamiejscowy w Szczecinie i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość – plik do pobrania .pdf

W listopadzie 2005 r. opublikowany został dokument autorstwa Carlo Borzaga Alceste Santuari „Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech – doświadczenia spółdzielni społecznych”. Wydawcą było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej – plik do pobrania .pdf

Ciekawy wybór, już historycznych tekstów, poświęconych kooperatywizmowi i wspólnemu działaniu ekonomicznemu – publikacja „Wspólna sprawa. Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości” została wydana w ramach „Biblioteki pożytku publicznego” serii wydawniczej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – plik do pobrania  pdf