Program kongresu Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013

    Warszawa, 28-29 listopad 2013 r. ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa siedziba Krajowej Rady Spółdzielczej

Dzień 1, czwartek 28 listopada 2013
10:30 – 11:00 Rejestracja

11:00 – 11:30 Powitanie uczestników
Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS
Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej
Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

11:30 – 13:00 Podsumowanie udziału spółdzielczości socjalnej w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013
– Przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego
– Przykład operatora środków: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:40 Warsztat: Proponowane zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych
Prezentacja: Cezary Miżejewski, Zbigniew Prałat, Dyskusja warsztatowa;

15:40 – 16:00 Przerwa

16:00 – 17:30 Panel ekspercki: Pożytek publiczny a działania spółdzielni socjalnych
– Moderacja: Cezary Miżejewski
– Andżelika Smorawska, Spółdzielnia Socjalna Otwarci z Konina
– Zbyszek Modrzewski, Spółdzielnia socjalna „Stary Mokotów”
– Wiesław Wójcik, Lubelska Spółdzielnia Socjalna „Koziołek”;

17:30 – 19:00 Przejście uczestników kongresu do Hotelu Gromada Warszawa Centrum

19:00 Uroczysta kolacja w Hotelu Gromada Warszawa Centrum

Dzień 2, piątek 29 listopada 2013

10:00 – 10:30 Rejestracja

10:30 – 12:00 Prezentacja dobrych praktyk spółdzielni socjalnych realizowanych w ramach PO FIO 2009-2013
– Paulina Ograbisz, Anna Kacperska, Spółdzielnia Socjalna PANATO
– Agnieszka Sowała- Kozłowska, Spółdzielnia Socjalna Spóła Działa, Łódź
– Agnieszka Ścigaj, Agata Swędzioł, Spółdzielnia Socjalna OPOKA
– Artur Laskowski, Grzegorz Kowalewski, Spółdzielnia Socjalna SZRON

12:00 – 13:30 Panel ekspercki: Wsparcie publiczne dla spółdzielni socjalnych – fakty i mity
– Moderator: Zbigniew Prałat – Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
– Marcin Pluta, Burmistrz Brzezin
– Iwona Borkowska, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA (OWES Bydgoszcz)
– Grzegorz Kowalewski, Spółdzielnia Socjalna SZRON
– Marek Pestka, Chojnicka Spółdzielnia Socjalna

13:30 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie Kongresu

14:00 – 15:00 Obiad