Nagranie webinarium pt. Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 30 stycznia 2023.

Podczas webinarium była mowa o:

  • głównych założeniach Programu,
  • kluczowych zapisach regulaminu naboru wniosków w tym: podmiotach uprawnionych, kosztach kwalifikowanych, ocenie wniosków,
  • zagadnieniach pojawiających się w najczęściej zadawanych przez Wnioskodawców pytaniach.

  • Prezentacja: Program Odporność – zakres wsparcia – POBIERZ
  • Prezentacja: Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025POBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

  • Karolina Cyran – Juraszek – Członkini Komitetu Monitorującego KPO. związana z sektorem obywatelskim od 25 lat, a z ekonomią społeczna od ponad 15.
  • Jakub Szewczyk – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Ekonomii Społecznej Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
  • Karolina Staszewska – Starszy Specjalista w Wydziale Wdrażania Programów i Analizy Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.