Projekt OZRSS: Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II

deklaracja uczestnictwa przedstawiciela/pracownika ROPS

Projekt: „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania 2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie kompleksowości oraz trwałości systemu wsparcia w 16 regionach i na poziomie ponadregionalnym, poprzez działania doradcze i rzecznicze dotyczące spójności polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej.

Planowane efekty:

  1. Zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników/uczestniczek projektu w zakresie spójności polityk publicznych poprzez doradztwo, szkolenia, webinaria i inne narzędzia online oraz wymianę doświadczeń pomiędzy regionami.
  2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli/przedstawicielek Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Urzędów Marszałkowskich w zakresie planowania strategicznego i zarządzania regionalnymi politykami publicznymi, w tym w zakresie ekonomii społecznej i usług społecznych (także w kontekście regulacji  zawartych w EFS/EFS+)
  3. Wzrost wiedzy uczestników/uczestniczek projektu w zakresie: zarządzania zmianą, procesów grupowych, współpracy/sieciowania oraz facylitacji spotkań w obszarach dotyczących polityk publicznych i ekonomii społecznej.
  4. Zwiększenie spójności 16 regionalnych polityk w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie, koordynacji działań na jej rzecz, budowania systemu wsparcia (w tym w kontekście zmian w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej) we współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Projekt realizują:

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Wartość projektu: 6 789 310,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 722 030,46 zł

Dokumenty rekrutacyjne:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *