„SAMBLASK” Spółdzielnia Socjalna

61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6/9

KRS: 0000284944, data wpisu sądowego: 2007-07-19
Województwo: wielkopolskie