Nagranie webinarium pt. Potrzeby i formy wsparcia seniorów w społeczności lokalnej w kontekście EFS+

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 27 stycznia 2023.

Podczas webinarium była mowa o:
– charakterystyce grupy seniorów i zróżnicowaniu jej potrzeb,
– diagnozie lokalnej/regionalnej w kontekście usług społecznych dla seniorów
– spojrzeniu okiem seniora na środki z EFS+

Prezentacja: Potrzeby i formy wsparcia seniorów w społeczności lokalnej w kontekście EFS+ POBIERZ

Ekspertką podczas webinarium była:

  • Monika Michniewicz – Pedagog, polityk społeczny, autorka i koordynatorka projektów. Trenerka Modelu Współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. W latach 2007-2019 pełnomocniczka Prezydenta Olsztyna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dyrektor wydziału zdrowia i polityki społecznej. Obecnie menadżerka w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.