O projekcie

Projekt: „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania 2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie kompleksowości oraz trwałości systemu wsparcia w 16 regionach i na poziomie ponadregionalnym, poprzez działania doradcze i rzecznicze dotyczące spójności polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej.

Planowane efekty:

 1. Zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników/uczestniczek projektu w zakresie spójności polityk publicznych poprzez doradztwo, szkolenia, webinaria i inne narzędzia online oraz wymianę doświadczeń pomiędzy regionami.
 2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli/przedstawicielek Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Urzędów Marszałkowskich w zakresie planowania strategicznego i zarządzania regionalnymi politykami publicznymi, w tym w zakresie ekonomii społecznej i usług społecznych (także w kontekście regulacji zawartych w EFS/EFS+)
 3. Wzrost wiedzy uczestników/uczestniczek projektu w zakresie: zarządzania zmianą, procesów grupowych, współpracy/sieciowania oraz facylitacji spotkań w obszarach dotyczących polityk publicznych i ekonomii społecznej.
 4. Zwiększenie spójności 16 regionalnych polityk w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie, koordynacji działań na jej rzecz, budowania systemu wsparcia (w tym w kontekście zmian w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej) we współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Projekt realizują:

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Wartość projektu: 6 789 310,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 722 030,46 zł

Dokumenty rekrutacyjne:

Lista jednostek samorządu terytorialnego na poziomie regionu (regionalni koordynatorzy ekonomii społecznej – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej) zaproszonych do udziału w projekcie SIRES II – wyniki rekrutacji (30.11.2020):

 1. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, 50-501, ul. Hubska 7, Wrocław, woj. dolnośląskie
 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 87-100, ul. Słowackiego 114, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
 3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, 20-447, ul. Diamentowa 2, Lublin, woj. lubelskie
 4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, 65-042, Al. Niepodległości 36, Zielona Góra. woj. lubuskie
 5. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302, ul. Snycerska 8, Łódź woj. łódzkie
 6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 30-070, ul. Piastowska 32, Kraków, woj. małopolskie
 7. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 02-002, ul. Nowogrodzka 62a, Warszawa, woj. mazowieckie
 8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, 45-315, ul. Głogowska 25c, Opole, woj. opolskie
 9. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 35-078, ul. Hetmańska 120, Rzeszów, woj. podkarpackie
 10. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, 15-110, ul. Kombatantów 7, Białystok, woj. podlaskie
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 80-810, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk, woj. pomorskie
 12. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 40-142, ul. Modelarska 10, Katowice, woj. śląskie
 13. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-516, Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, woj. świętokrzyskie
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562, ul. Plater 1, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 15. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 61-731, ul. Nowowiejskiego 11, Poznań, woj. wielkopolskie
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 70-540, ul. Korsarzy 34, Szczecin, woj. zachodniopomorskie