Spółdzielnia Socjalna „BARTOSZ”

63-430 Odolanów, ul. Bartosza 14

KRS: 0000415306, data wpisu sądowego: 2012-03-23
Województwo: wielkopolskie