SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PAROSTATEK

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 1

KRS: 0000472235, data wpisu sądowego: 2013-08-01
Województwo: śląskie