Spółdzielnia Socjalna „RUCHOMOŚCI”

61-701 Poznań, ul. A. Fredry 5/3A

KRS: 0000420413, data wpisu sądowego: 2012-05-17
Województwo: wielkopolskie