Spółdzielnia Socjalna „SMAK”

36-100 Kolbuszowa, ul. św. Brata Alberta 3
kom: 787901758, 531533196
mail: spoldzielnia.socjalnasmak@op.pl

KRS: 0000417058, data wpisu sądowego: 2012-04-05
Województwo: podkarpackie