Świat się kręci wokół dzieci. Relacja po kolejnym spotkaniu branżowym

Na początku lutego 2015 r. blisko pięćdziesiąt osób ze spółdzielni socjalnych działających w zakresie opieki nad dziećmi spotkało się w Warszawie, by rozmawiać o tym jak organizować działalność przedszkoli i żłobków oraz klubików malucha.

nasz-domek-podworko

plac zabaw przy przedszkolu prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną „Nasz Domek”, fot. O. Jarzyna, Multimedialna Spółdzielnia Socjalna Fajna Sztuka (archiwum TISE)

Uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić przedszkole i dwa żłobki prowadzone na warszawskiej Białołęce przez Spółdzielnię Socjalną Nasz Domek. Zobaczyliśmy jak zorganizowane i wyposażone są te placówki, jakie rozwiązania w zakresie zagospodarowania przestrzeni tam zastosowano.

Placówki prowadzone przez Nasz Domek są dostosowane do opieki nad małymi dziećmi, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sala doświadczania świata zrobiła na wielu uczestnikach duże wrażenie. Nie chodzi tu tylko o jej wyposażenie, ale także o informacje, że została ona sfinansowana z pożyczki udzielonej przez TISE.

Funkcjonowanie placówek edukacyjnych od strony formalno-prawnej omówiła Małgorzata Lewandowska, Wiceprezes Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych (prezentacja jest dostępna do pobrania pod tą wiadomością).

O tym jak merytorycznie pracować z dziećmi, jakie podejście zastosować, jak korzystać z potencjału dzieci i najbliższego otoczenia, by realizować cele edukacyjne i opiekuńcze opowiadała Teresa Ogrodzińska, Prezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz Dominik Kmita zajmujący się w fundacji jakością działalności na rzecz dzieci (prezentacja jest dostępna pod tą wiadomością).

O tym, że coraz częściej wykorzystywane są narzędzia i programy multimedialne do edukacji małych dzieci mogliśmy przekonać się słuchając prezentacji Marii Marczewskiej na temat innowacyjnego programu Tablit. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu przygotował multimedialny program do edukacji i rozwijania kreatywności i zdolności do swobodnego wypowiadania się małych dzieci. Można z niego korzystać bezpłatnie, potrzebny jest dostęp do internetu, tablica multimedialna oraz chęci nauczycieli. Przygotowano szereg podpowiedzi, instrukcji dla nauczycieli, którzy chcieliby pracować z dziećmi w oparciu o Tablit. Wszystkie materiały są dostępne w internecie. Projekt Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drugiego dnia spotkanie otworzył Aleksander Tynelski z Departamentu Jakości Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, który przybliżył zebranym informacje dotyczące funduszy unijnych jakie będą już niedługo uruchamiane na rzecz prowadzenia edukacyjnych dla małych dzieci.

Finansowanie usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w formie żłobków i innych form opieki oraz edukacja przedszkolna będą finansowane w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każde województwo ma opracowany taki Program, o szczegółowe informacje można pytać w Urzędzie Marszałkowskim.

Spotkanie zakończyliśmy trudną rozmową o marketingu. Dlaczego trudną? Zaczęliśmy od omówienia i zidentyfikowania potrzeb klientów przedszkoli (i wbrew pozorom nie są to dzieci). Okazuje się, że jest wiele zmiennych, czynników, które wpływają na podejmowanie wyboru rodziców co do placówki gdzie poślą swoje dziecko. Tutaj nie liczy się tylko cena i bliskość od domu czy miejsc pracy rodziców. Zidentyfikowaliśmy wspólnie blisko 20 różnych wymogów jakie mogą mieć rodzice. Zastanawialiśmy się czym tak naprawdę mogą wyróżniać się nasze placówki. Obejrzeliśmy strony internetowe i opisy przedszkoli, żłobków prowadzonych przez spółdzielnie socjalne, które uczestniczyły w spotkaniu. I to był zapewne jeden z ciekawszych i trudnych momentów spotkania. Nasi specjaliści od marketingu i promocji Joanna Szymańska i Jakub Zgierski (znani jako pansa) dokonali analizy stron internetowych przedszkoli i żłobków. Mogliśmy wspólnie przekonać się w jakim stopniu czytelne i użyteczne są informacje zamieszczane na nich oraz czy łatwo można dowiedzieć się z nich jaką ofertę ma dana placówka. Jak się okazało warsztat ten pozwolił z zewnątrz spojrzeć na to co i jak robimy, a przede wszystkim jak budujemy naszą markę.

Przydatne informacje i literaturę nt. kwestii formalnych dotyczących żłobków, przedszkoli, klubików malucha oraz aspektów merytorycznych pracy z małymi dziećmi można znaleźć na naszej stronie tu.

organizacja wychowania przedszkolnego  .pdf

jakość opieki i edukacji małych dzieci .zip

planowane formy wsparcia w ramach EFS .pdf

sala doświadczania świata w przedszkolu Spółdzielni Socjalnej "Nasz Domek", fot. O.  Jarzyna, Multimedialna Spółdzielnia Socjalna Fajna Sztuka (archiwum TISE)

sala doświadczania świata w przedszkolu Spółdzielni Socjalnej „Nasz Domek”, fot. O. Jarzyna, Multimedialna Spółdzielnia Socjalna Fajna Sztuka (archiwum TISE)

przedszkole Spółdzielni socjalnej "Nasz Domek", fot. O. Jarzyna, Multimedialna Spółdzielnia Socjalna Fajna Sztuka (archiwum TISE)

przedszkole Spółdzielni Socjalnej „Nasz Domek”, fot. O. Jarzyna, Multimedialna Spółdzielnia Socjalna Fajna Sztuka (archiwum TISE)