Szkolenia trenerów spółdzielczości socjalnej dla zaawansowanych

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych serdecznie zaprasza spółdzielców socjalnych, zwłaszcza osoby zarządzające spółdzielniami, posiadające doświadczenia w pracy w spółdzielni, do udziału w specjalistycznym szkoleniu trenerów spółdzielczości socjalnej.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu ukierunkowanego na budowanie trwałego systemu podnoszenia wiedzy i kompetencji kadr spółdzielczości socjalnej – mającego na celu wzrost aktywności ekonomicznej spółdzielni i wpływu spółdzielców na rozwój lokalnego środowiska.

Szkoleni uzyskają zintegrowane wsparcie szkoleniowo-doradcze, szczególnie z zakresu budowania instytucji i jej zespołu, prowadzenia działań ekonomicznych i społecznych, zawierania partnerstw publiczno-społecznych na poziomie lokalnym.

Więcej na ten temat w zakładce Aktualności szkoleniowe OZRSS