Konsultacje założeń programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej!

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przedstawił założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025. Jego konsultacje trwają do 28 czerwca 2022 r.

Ministerstwo przygotowało specjalną ankietę (do pobrania poniżej) z prośbą o jej wypełnienie i zgłaszanie uwag do założeń programu. Wyniki ankiety mają pomóc w jego przygotowaniu.

Program resortowy pozwoli na realizację inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na kształt programu mają wpływ zapisy KPO, a także regulacje krajowe dotyczące wdrażania Planu. Podstawa prawna dla przyjęcia i wdrożenia programu to ustawa o ekonomii społecznej, która znajduje się obecnie na etapie prac sejmowych.

  • Założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025 do pobrania (.doc): kliknij tu
  • Ankieta do zbierania uwag przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – do pobrania (plik .doc): kliknij tu
    UWAGA! wypełnioną ankietę należy odesłać do 28 czerwca
    mailem na adres: anna.moskwa@mrips.gov.pl

Zebraliśmy 230 podpisów pod listem poparcia dla wsparcia spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych w KPO!

Koleżanki i Koledzy,

W projekcie Krajowego Planu Odbudowy przewidziano możliwość inwestycyjnego wsparcia spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych. Nie jest jednak oczywiste, że po konsultacjach czy rozmowach z Komisją Europejską komponent ten zostanie zachowany. Dlatego, w naszym wspólnie pojętym interesie, musimy wesprzeć jego obecność Programie.
  • Do dnia 1 kwietnia 2021 r. zebraliśmy pod listem poparcia przygotowanym przez  Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 230 podpisów przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i instytucji samorządowych i instytucji naukowych. Dziękujemy.
  • List poparcia wraz z podpisami przekazaliśmy do:
    • Pana Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz do wiadomości: Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana Waldemara Buda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.