Zebraliśmy 230 podpisów pod listem poparcia dla wsparcia spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych w KPO!

Koleżanki i Koledzy,

W projekcie Krajowego Planu Odbudowy przewidziano możliwość inwestycyjnego wsparcia spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych. Nie jest jednak oczywiste, że po konsultacjach czy rozmowach z Komisją Europejską komponent ten zostanie zachowany. Dlatego, w naszym wspólnie pojętym interesie, musimy wesprzeć jego obecność Programie.
  • Do dnia 1 kwietnia 2021 r. zebraliśmy pod listem poparcia przygotowanym przez  Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 230 podpisów przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i instytucji samorządowych i instytucji naukowych. Dziękujemy.
  • List poparcia wraz z podpisami przekazaliśmy do:
    • Pana Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz do wiadomości: Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana Waldemara Buda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.