Webinarium: Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej

273844801_319367973543127_2126898207079784680_n

OZRSS jako partner merytoryczny wydarzenia ma zaszczyt serdecznie zaprosić podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, w tym  spółdzielnie socjalne oraz instytucje wspierające rozwój ekonomii społecznej na webinarium poświęcone zwrotnym instrumentom finansowym.

Webinarium odbędzie się 1 marca 2022 r., o godz. 10.00.

Link do rejestracji: https://app.nxwebinar.com/bgk

Wspólnie z MFiPR oraz BGK Menagerem Funduszu będziemy mogli przedstawić najaktualniejsze dostępne  instrumenty zwrotne oferowane PES finansowane z EFS, pokazać je z perspektyw samych pożyczkobiorców oraz przedstawić planowany system wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 roku.

Zaproszenie na webinarium .doc