Konsultacje założeń programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej!

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przedstawił założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025. Jego konsultacje trwają do 28 czerwca 2022 r.

Ministerstwo przygotowało specjalną ankietę (do pobrania poniżej) z prośbą o jej wypełnienie i zgłaszanie uwag do założeń programu. Wyniki ankiety mają pomóc w jego przygotowaniu.

Program resortowy pozwoli na realizację inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na kształt programu mają wpływ zapisy KPO, a także regulacje krajowe dotyczące wdrażania Planu. Podstawa prawna dla przyjęcia i wdrożenia programu to ustawa o ekonomii społecznej, która znajduje się obecnie na etapie prac sejmowych.

  • Założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025 do pobrania (.doc): kliknij tu
  • Ankieta do zbierania uwag przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – do pobrania (plik .doc): kliknij tu
    UWAGA! wypełnioną ankietę należy odesłać do 28 czerwca
    mailem na adres: anna.moskwa@mrips.gov.pl