Opieka z sercem – relacja ze spotkania branżowego spółdzielni socjalnych oferujących usługi opiekuńcze

Społeczeństwo się starzeje, młodzi wyjeżdżają za granicę, nie będzie miał kto pracować na nasze emerytury, taki ciąg skojarzeń ukształtowały w nas media. Tymczasem coraz dłuższe życie i zmniejszająca się liczba młodych ludzi, to nie tylko przewidywane kłopoty z emeryturą to także potrzeba zapewnienia obecnym i przyszłym emerytom wsparcia i opieki. Tak delikatna branża jest wprost stworzona dla podmiotów, które efekt społeczny przedkładają nad zysk.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zorganizował w dniach 13-14 kwietnia 2015 r. spotkanie dla spółdzielni socjalnych świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Smacznie i z zyskiem, czyli spotkanie branżowe spółdzielni gastronomicznych

Jak działać w gastronomi, by było smacznie, ładnie i z dodatnim wynikiem finansowym? Jak sprawić, by nasi klienci chcieli do nas wracać? O tym rozmawialiśmy podczas spotkania branżowego zorganizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

W dniach 1-2 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie spółdzielni socjalnych działających w branży gastronomicznej.

Opoka od kuchni

Pierwsze spotkanie poprowadzili nasi gospodarze, opowiadając o drodze, którą przeszła Spółdzielnia Socjalna OPOKA. Jest to pierwsza spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne w Polsce. Zaczęło się skromnie, do pięciu pań, które nawet nie były kucharkami. Dziś OPOKA jest wiodącą kooperatywą w Polsce (co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia) serwującą znakomitą żywność w swojej restauracji w Kluczach. Ponadto prowadzi kawiarnię Safari w sąsiednim Jaroszowcu i katering.

Agnieszka Ścigaj prezentuje OPOKĘ fot. M. Miszczyńska, Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Świadczy też usługi szkoleniowe, opiekuńczebudowlane. Poza tym prowadzi Zakład Aktywizacji Zawodowej  i liczne akcje społeczne (np. dzięki niej powstały cztery spółdzielnie uczniowskie). 

 

Konkrety gastronomiczne i marketing

Popołudnie rozpoczęła Fundacja KURONIÓWKA, reprezentowana przez Jakuba Kuronia i Włodzimierza Całę, którzy rozpoczęli od opowieści, skąd się wzięła fundacja i o jej misji społecznej. Pan Cała zwrócił uwagę, że jeśli ma się pieniądze: To trzeba pomagać, bo fortuna kołem się toczy i jutro to my możemy potrzebować pomocy. Zaś Jakub Kuroń uzupełnił: Jeśli przygotowujemy dwa posiłki, to zawsze można wygospodarować trzeci, który możemy przekazać tym, których nie stać na jedzenie. Po społecznym wstępie, panowie przeszli do konkretów gastronomicznych i marketingowych. Opowiadali jak należy prowadzić kuchnię i o tym, czego absolutnie robić nie wolno, jak dobierać kadry i jak współpracować z partnerami biznesowymi.

Nasi gospodarze, fot. M. Miszczyńska, Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Nasi gospodarze, fot. M. Miszczyńska, Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Kooperatywizm dziś

Pierwszy dzień zakończył Szymon Surmacz ze Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, który przybliżył historię spółdzielczości i najważniejsze postacie w polskim ruchu spółdzielczym. Wychodząc od treści historycznych, pokazał że istota i misja kooperatyzmu pozostały niezmienne. Jego istotą nadal jest samoorganizacja w celu poprawy bytu i zaspokajania potrzeb spółdzielców, ale też zmiana otoczenia. Przytaczał przy tym Spółdzielcze Zasady.

Kreowanie wizerunku i marki

Drugi dzień był poświęcony marketingowi. Joanna Szymańska i Jakub Zgierski z PANSY.ORG wychodząc od ogółu – pokazania dobrych i złych przykładów promocji, przeszli do szczegółów i opierali się w tym na przykładach spółdzielni uczestniczących w spotkaniu. W tym celu zapoznali się z tym w jaki sposób prezentujemy się w sieci. Omawiali błędy, jakie znalazły się na naszych stronach internetowych, ale też chwalili to, co jest w nich dobre. Analizowali nazwy spółdzielni, loga, marki handlowe, pod którymi funkcjonujemy biznesowo. Ta część wzbudziła największe emocje, ponieważ wszystkim nam ciężko zaakceptować krytykę tego, w co włożyliśmy dużo pracy.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyniesie już niebawem wymierne korzyści spółdzielcom socjalnym, którzy przybyli z odległych stron na nasze spotkanie.

[K. Malec]

Szkolenia trenerów spółdzielczości socjalnej dla zaawansowanych

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych serdecznie zaprasza spółdzielców socjalnych, zwłaszcza osoby zarządzające spółdzielniami, posiadające doświadczenia w pracy w spółdzielni, do udziału w specjalistycznym szkoleniu trenerów spółdzielczości socjalnej.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu ukierunkowanego na budowanie trwałego systemu podnoszenia wiedzy i kompetencji kadr spółdzielczości socjalnej – mającego na celu wzrost aktywności ekonomicznej spółdzielni i wpływu spółdzielców na rozwój lokalnego środowiska.

Szkoleni uzyskają zintegrowane wsparcie szkoleniowo-doradcze, szczególnie z zakresu budowania instytucji i jej zespołu, prowadzenia działań ekonomicznych i społecznych, zawierania partnerstw publiczno-społecznych na poziomie lokalnym.

Więcej na ten temat w zakładce Aktualności szkoleniowe OZRSS

Szkolenie w zakresie gospodarki odpadami

Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania zaprasza 17 września br. do Chodzieży, na szkolenie „Propozycje innowacji dla gmin w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

18 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622). Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapowiada poważne zmiany w gospodarowaniu odpadami na terenie gminy.

W związku z nowymi zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi z zapisów nowelizacji zapraszamy Państwa na szkolenie przybliżające zakres i charakter zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Podczas szkolenia zostaną przedstawione dobre praktyki i rozwiązania ułatwiające proces wdrażania nowych uregulowań, w tym rozwiązania z obszaru współpracy z sektorem ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy. Na szkoleniu zostanie omówiona możliwość tworzenia konsorcjów łączących innowacyjne cele społeczne ze skutecznym gospodarowaniem odpadami w świetle nowych przepisów. Prof. zw. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego konsultujący zapisy ustawy przedstawi jej podstawowe założenia i odpowie na Państwa pytania i wątpliwości w tym zakresie.
Więcej informacji o szkoleniu na stronie:  http://www.spoldzielnie.org/new,29