Od lipca 2021 r. e-formularze w Krajowym Rejestrze Sądowym

Informacja ważna dla spółdzielni socjalnych – wpisy, zmiany i wykreślenia w Krajowym Rejestrze Sądowym!

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o wpis lub zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz o wykreślenie, które dotyczą rejestru przedsiębiorców, są możliwe do składania jedynie elektronicznie (online, bez wersji papierowej).

Składane online wnioski muszą być dodatkowo opatrzone podpisem elektronicznym osoby reprezentującej daną instytucję (np. spółdzielnię socjalną), która występuje o wpis/zmianę/wykreślenie. Wymagany podpis pod wnioskiem składanym przez internet może być w formie:

Także załączniki do wniosku muszą być składane w formie elektronicznej (jako skany dokumentów). Nie dotyczy to załączników składanych jako akty notarialne – w tym wypadku należy we wniosku składanym do KRS wpisać numer elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Repozytorium (wtedy dokument ten zostaje automatycznie dołączony do składanego wniosku).

To też oznacza, że od 1 lipca 2021 r. wnioski składane w wersji papierowej nie będą rozpatrywane przez Krajowy Rejestr Sądowy. Cała korespondencja z sądem rejestrowym będzie prowadzona elektronicznie (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego).

Link do systemu (Portal Rejestrów Sądowych) za pośrednictwem, którego składa się elektroniczny wniosek do sądu rejestrowego o wpis do KRS: https://prs.ms.gov.pl

Portal Rejestrów Sądowych

Żeby złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego należy najpierw zarejestrować się w systemie (Portal Rejestrów Sądowych) oraz autoryzować tę rejestrację podpisem elektronicznym (o którym piszemy powyżej).

Nie zmieniły się zakresy składanych formularzy – zakres informacji pozostaje taki sam jak wcześniej.

Kolejna istotna zmiana: akta rejestrowe dla podmiotów (np. spółdzielni socjalnych) wpisanych do rejestru przedsiębiorców od 1 lipca 2021 r. będą prowadzone wyłącznie w systemie informatycznym. Natomiast akta rejestrowe, które dotyczą podmiotów wpisanych do rejestru przed 1 lipca 2021 r. dotyczące starszych wpisów nie będą przetwarzane do wersji elektronicznej.

Portal Rejestrów Sądowych umożliwia dostęp online do szerokiego katalogu e-usług:

  • składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • składanie pism procesowych do sądu rejestrowego,
  • zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF,
  • elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym,
  • przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS;
  • udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS (dla każdego zainteresowanego za pośrednictwem portalu, udostępnione zostaną bezpłatnie akta rejestrowe przedsiębiorcy z wszystkimi dołączonymi do nich dokumentami).

Zachęcamy do zapoznania się z samouczkiem dotyczącym poruszania się po Portalu Rejestrów Sądowych przygotowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Informacje pokazujące krok po kroku jak rozpocząć korzystanie z Portalu można znaleźć tutaj.